ม.เกษตร เกษตรแฟร์ เกษตรแฟร์ 61

งานเกษตรแฟร์ 2561 เริ่ม 26 ม.ค.- 3 ก.พ. นี้ ม.เกษตร บางเขน

Home / กิจกรรม / งานเกษตรแฟร์ 2561 เริ่ม 26 ม.ค.- 3 ก.พ. นี้ ม.เกษตร บางเขน

กลับมาอีกครั้งกับมหกรรมงานเกษตรแห่งชาติหรืองานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ภายใต้แนวคิด “ร่วมกันก้าวไป เกษตรไทย 4.0” โดยเป็นการร่วมมือกันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งานเกษตรแฟร์ 2561 เริ่ม 26 ม.ค.- 3 ก.พ.

ภายในงานเกษตรแฟร์ มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อ ทั้งผลิตภัณฑ์จากการเกษตร ชุมชน พันธุ์ไม้ต่างๆ ผลไม้ขึ้นชื่อ สุตว์เลี้ยง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมได้อีกด้วย เช่น กิจกรรมการประกวดและแข่งขันทางประมง การประกวดผลไม้ ประกวดกล้วยไม้ ประกวดสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

แผนผังงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561

งานเกษตรแฟร์ 2561

ภายในงานมีโซนร้านค้าและสินค้าต่างๆ ดังนี้

  • โซน A เทคโนโลยีการเกษตร 4.0 เครื่องจักรกลการเกษตร เทคโนโลยี เครื่องมือช่าง เครื่องมือเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร วัสดุตกแต่งบ้านและสวนจากธรรมชาติ ปุ๋ย เคมีภัณฑ์
  • โซน B ต้นไม้ พันธุ์ไม้ เมล็ดพันธุ์ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล พืชผักครอบครัว เครื่องมือ ปุ๋ย สารป้องกัน/กำจัดศัตรูพืช
  • โซน D Green Eco, Art Market สินค้าแฮนด์เมด, สินค้าศิลปะ
  • โซน E ตลาดนนทรีวิถีเกษตร สินค้าจากตลาดน้ำ ตลาดบก และแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง
  • โซน F สินค้าเกษตรบริโภค สินค้าบริโภคต่างๆ
  • โซน H สินค้าอุปโภค ได้แก่ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าทอมือ เครื่องประดับ สมุนไพร
  • โซน I KU Shopping Mall บริเวณโดมแอร์
  • โซน J KU Outlet, KU Farm ผลิตภัณฑ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ธุรกิจแฟรนไชส์
  • โซน K สินค้าบริษัท-ห้างร้าน สินค้าจากบริษัท ห้างร้าน เฟอร์นิเจอร์
  • โซน M ศูนย์อาหาร

ผังงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2561

ฝ่ายตลาดนัดและสิทธิประโยชน์

กิจกรรมภายในงาน

นิทรรศการงานวันเกษตรแห่งชาติ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรม การประกวดและแข่งขันทางประมง

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรม การประกวดกล้วยไม้ตัดดอก พวงมาลัยดอกกล้วยไม้ และช่อดอกไม้

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรม การประกวดแพะและแกะ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรม การแสดงและการประกวดสัตว์เลี้ยง

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

แผนผังการจัดการจราจร ภายในงานเกษตรแฟร์ 61

แผนผังการจัดการจราจร ภายในงานเกษตรแฟร์ 61

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 942 8181-3 หรือ เฟซบุ๊ค ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ ku.ac.th

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เฟซบุ๊ค ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ku.ac.th

บทความแนะนำ