หลักสูตรเสาร์-อาทิตย์ เรียนเสาร์-อาทิตย์

ม.ราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต เปิดรอบการเรียน เสาร์-อาทิตย์ [เปิดสอน 3 สาขาวิชา]

Home / ข่าวการศึกษา / ม.ราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต เปิดรอบการเรียน เสาร์-อาทิตย์ [เปิดสอน 3 สาขาวิชา]

สมัยนี้เด็กรุ่นใหม่ สนใจที่อยากจะเรียนไปทำงานไป แต่การเรียนเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ ก็อาจจะหนักไป วันนี้ Campus-star มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนรอบวัน เสาร์-อาทิตย์ มาแนะนำกับ ม.ราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต เปิดรอบการเรียน เสาร์-อาทิตย์ เปิดสอน 3 สาขาวิชาด้วยกัน

ม.ราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต เปิดรอบการเรียน เสาร์-อาทิตย์  [3 สาขาวิชา]

ม.ราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต เปิดรอบการเรียน เสาร์-อาทิตย์ เปิดสอน 3 สาขาวิชา

 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี

เปิดรอบการเรียน เสาร์-อาทิตย์

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • พนักงานฝ่ายการตลาด (Marketing Officer)
 • นักวิจัยการตลาด (Marketing Researcher)
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายอบรมการตลาด (Marketing Traning)
 • พนักงานฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 • พนักงานฝ่ายบริการลูกค้า พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 • พนักงานส่งเสริมการขาย
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด รวมถึงการประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น

เปิดรอบการเรียน เสาร์-อาทิตย์

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวระดับชาติ เช่น พนักงานราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) หน่วยงานระดับภูมิภาค เช่น พนักงานสำนักงานการท่องเที่ยวประจำจังหวัด และหน่วยงานระดับท้องถิ่น เช่น เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 • งานด้านการนำเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์อาชีพ พนักงานสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน พนักงานฝ่ายการตลาดและการขายบริษัทนำเที่ยว พนักงานปฏิบัติการนำเที่ยว
 • งานด้านการโรงแรม เช่น พนักงานต้อนรับส่วนหน้า ประชาสัมพันธ์ ลูกค้าสัมพันธ์ งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม หัวหน้าพ่อครัว (Chef) พนักงานผสมเครื่องดื่ม แม่บ้าน
 • งานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจ MICE ธุรกิจสปา

เปิดรอบการเรียน เสาร์-อาทิตย์

คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้สําเร็จการศึกษา สามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ.2547 วิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระและการทํางานในองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามแนวการประกอบวิชาชีพบัญชีได้ 9 ด้าน คือ

 1. ด้านการทําบัญชี
 2. ด้านการสอบบัญชี
 3. ด้านการบัญชีบริหาร
 4. ด้านการวางระบบบัญชี
 5. ด้านการบัญชีภาษีอากร
 6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
 7. ด้านเจ้าของกิจการ/ประกอบอาชีพอิสระ
 8. ด้านการให้คําปรึกษาทางการเงินและบัญชี
 9. ด้านธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สิทธิพิเศษ

 • เรียนได้ ทำงานเป็น วิถีใหม่ที่แตกต่าง
 • เปิดสาขาน้อย แต่ชัวร์ ไม่ต้องกลัวตกงาน
 • ระบบผ่อนชำระค่าลงทะเบียนแบบสบายกระเป๋า
 • บริการกองทุนกู้ยืม(กยศ./กรอ.) สิทธิดีๆ ที่ใครก็ทำได้

สมัครวันนี้ รับสิทธิพิเศษดีๆ มากมาย สนใจสมัครเรียนโทร 076-219633 หรือ 084-2931893

ข้อมูลเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต

บทความที่เกี่ยวข้อง