กัญชา

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดสอน กัญชาเวชศาสตร์ – ดูงานต่างประเทศกับผู้ผลิตกัญชาโดยตรง

Home / ข่าวการศึกษา / ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดสอน กัญชาเวชศาสตร์ – ดูงานต่างประเทศกับผู้ผลิตกัญชาโดยตรง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม (คาดว่าจะเปิดรับสมัครประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 )

สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่สนใจเรียนสาขาวิชานี้ เรามีรายละเอียด จุดเด่นการเรียนการสอน รูปแบบการศึกษา ใครที่จะเรียนต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง มาให้อ่านเป็นข้อมูลกันค่ะ

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดสอน กัญชาเวชศาสตร์

– – – – – –

จุดเด่นของหลักสูตร

– เป็นหลักสูตรกัญชาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแรกของประเทศไทย
– รวบรวมองค์ความรู้วิชากัญชาที่สอนใน 20 มลรัฐ ของ สหรัฐอเมริกา
– ฝึกงานจากสถานที่จริง
– มีโครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศกับผู้ผลิตกัญชาโดยตรง

รูปแบบการศึกษา

– เปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ไม่จำกัดอายุ เชื้อชาติ
– สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 2 ใน 3 หน่วยกิต
– ต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความรู้พื้นฐานไม่ต่ำกว่าชั้น ม.6

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับการเรียนได้จาก 10 คำถาม-คำตอบด้านล่างเลยค่ะ

10 คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับ หลักสูตร กัญชาเวชศาสตร์

ใบสมัครแสดงความจำนงเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่ Click

คาดว่าจะเปิดรับสมัครประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม :   เว็บไซต์ ahs.ssru.ac.th, FB Page: กัญชาเวชศาสตร์

บทความแนะนำ