วัดสายตา วัดสายตาประกอบแว่น สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ

ม.เกษมบัณฑิต ร่วมปรับมาตรฐาน สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ วัดสายตาประกอบแว่น

Home / ข่าวการศึกษา / ม.เกษมบัณฑิต ร่วมปรับมาตรฐาน สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ วัดสายตาประกอบแว่น

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย จัดทำมาตรฐานอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมเอส รัชดา เลเชอร์ มีการแถลงข่าว เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ

อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในอาชีพและผู้ประกอบการร้านแว่นตา ร่วมกำหนดมาตรฐานอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่นขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

ม.เกษมบัณฑิต ร่วมปรับมาตรฐาน สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ วัดสายตาประกอบแว่น

ในงานนี้ ดร.วัลลภ สุวรรณดี

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประธานกล่าวเปิดงาน ได้กล่าวแสดงความยินดีที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ คณะจิตวิทยา ได้รับเกียรติในการร่วมจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น

รวมทั้งขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความสำคัญกับอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น เพราะเป็นอาชีพที่มีผลโดยตรงกับสุขภาพการมองเห็นของคนในปัจจุบัน ขณะเดียวกันยอมรับว่าในอดีตที่ผ่านมา เคยเกิดข้อสงสัยเช่นกันว่า ในการตัดแว่นแต่ละครั้ง เรารับการตรวจวัดสายตาจากใคร ได้มาตรฐานจริงหรือไม่

แต่การจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ ในครั้งนี้ จะช่วยให้มั่นใจได้ว่า การรับบริการจากผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ ซึ่งได้การรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จะได้แว่นตาที่มีคุณภาพจริง ๆ

ม.เกษมบัณฑิต ร่วมปรับมาตรฐาน สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ วัดสายตาประกอบแว่น

ด้าน นางสาววรชนาธิป จันทนู

รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

(องค์การมหาชน) ร่วมในการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น กล่าวว่า เป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการจัดทำมาตรฐานอาชีพนี้ หลังข้อมูลงานวิจัยทางจักษุสาธารณสุข พบว่า มีแนวโน้มที่คนไทยจะเผชิญปัญหาด้านสายตามากขึ้น

เนื่องจากกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย

ที่สำคัญคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีประชาชนที่ต้องได้รับการดูแลทางด้านสายตาและสุขอนามัยของระบบการมองเห็นไม่น้อยกว่า 20 ล้านคน โดยเฉพาะในกลุ่มคนอายุ 40 ปีขึ้นไป ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาสายตาอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ

ดังนั้น การตรวจวัดสายตาประกอบแว่น จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่ผู้บริโภคจะสามารถใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเกี่ยวกับ

ม.เกษมบัณฑิต ร่วมปรับมาตรฐาน สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ วัดสายตาประกอบแว่น

การจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ

ช่างวัดสายตาประกอบแว่นในประเด็นเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้รับบริการ บทบาทของช่างวัดสายตาประกอบแว่น หลักสูตรการสอนช่างวัดสายตาประกอบแว่น ของประเทศไทยในปัจจุบัน

มาตรฐานอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่นในต่างประเทศ และความคาดหวังต่อการจัดทำมาตรฐานอาชีพ โดยมีนางสาวอณัญญา เพียรประเสริฐกุล อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย

โครงการนี้จะเริ่มตั้งแต่เดือน

พฤศจิกายน 2562 ถึง กรกฎาคม 2563 รวมระยะเวลา 9 เดือน โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในการดำเนินโครงการได้ทางเฟซบุ๊กเพจ “โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพฯ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น

บทความอื่นๆ