คณะน่าเรียน จบแล้วทำงานอะไร จักษุแพทย์ ดวงตา ทัศนมาตรศาสตร์ นักทัศนมาตร สาขาน่าเรียน

ทัศนมาตรศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร เรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง ?

Home / ข่าวการศึกษา / ทัศนมาตรศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร เรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง ?

ทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) เป็นอีกศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านการแพย์ ที่จะมีความเกี่ยวข้องกับพยาบาล เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด และจักษุแพทย์ โดยจะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการตรวจและวัดสายตา เพื่อแก้ปัญหาด้านสายตาและดูแลสุขภาพตาของผู้ป่วยให้มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

ทัศนมาตรศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

โดยจะเป็นการอาศัยวิธีการทางทัศนมาตรซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเลนส์สายตา เลนส์สัมผัส คอนแทคเลนส์ การตัดแว่นสาย และยังรวมไปถึงการปรับแต่งกล้ามเนื้อตาของผู้ป่วยให้สามารถมองเห็นได้ดีขึ้นอีกด้วย แต่ทั้งนี้ยกเว้นการผ่าตัดตา

ทัศนมาตรศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร?

จักษุแพทย์จะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการรักษา ดูแล และทำการผ่าตัดผู้ป่วย แต่นักทัศนมาตรจะเน้นไปทางด้านการดูแลระบบสายตา คอยแก้ไขปัญหาผู้ที่มีสายตาสั้น ตาเหล่ ตาเข คัดกรองโรคเกี่ยวกับสายตาเบื้องต้น ตรวจกล้ามเนื้อตา ฝึกกล้ามเนื้อตา ตรวจสายตาในงานเวชศาสตร์การกีฬา หรือปัญหาสายตาที่มาจากการทำงาน และผู้ที่มีความผิดปกติในการมองเห็นเท่านั้น

โดยที่นักทัศนมาตรจะเป็นผู้ที่คอยตรวจสอบอาการของผู้ป่วยหรือผู้ที่ปัญหาทางสายตาก่อนที่จะส่งไปพบกับแพทย์ เพื่อหาวิธีในการรักษาต่อไป (ถ้าเป็นหนักมาก ๆ ถึงขั้นผ่าตัด เพื่อแก้ไขความบกพร่องทางกายภาพด้านสายตาก็จะส่งผู้ป่วยให้กับจักษุแพทย์เพื่อทำการผ่าตัดต่อไป)

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. GPAX 20%
 2. O-NET 30%
 3. GAT 20%
 4. PAT2 (วิทยาศาสตร์) 30% ขึ้นไป

ทัศนมาตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

 1. คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 2. คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 3. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 4. คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

 1. นักทัศนมาตรในระบบราชการ
 2. นักทัศนมาตรในโรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับสายตา
 3. โรงงานอุตสาหกรรมเลนส์สายตาและเลนส์สัมผัส
 4. อาจารย์ผู้สอนในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
 5. นักทัศนมาตรด้านแรงงานและการกิฬา
 6. ผู้เชี่ยวชาญคลินิกทัศนมาตรศาสตร์เฉพาะทาง ฯลฯ

ภาพจาก : www.hollyburneyeclinic.comhttp://americanboardofoptometry.orgwww.emaze.com

บทความที่น่าสนใจ