ทุนวิจัย บริติช เคานซิล

ทุนวิจัยนิวตัน 2563 เชื่อมนักวิจัยไทย-อังกฤษ ผลิตวิจัยตอบโจทย์ประเทศ

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนวิจัยนิวตัน 2563 เชื่อมนักวิจัยไทย-อังกฤษ ผลิตวิจัยตอบโจทย์ประเทศ

บริติช เคานซิล ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครทุนวิจัยความร่วมมือไทย – สหราชอาณาจักร ภายใต้โครงการ ทุนวิจัยนิวตัน (Newton Fund) ประจำปี 2563 มูลค่ารวมกว่า 49 ล้านบาท ในการสนับสนุนงานวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ และแก้ปัญหาที่โลกกำลังประเชิญ

ทุนวิจัยนิวตัน ปี 2563

โดยแบ่งออกเป็นทุน Institutional Links สำหรับความร่วมมือกลุ่มนักวิจัยไทย-สหราชอาณาจักร และทุน Newton Fund Impact Scheme สำหรับนักวิจัยที่เคยได้รับทุนนิวตัน เพื่อทำการขยายผลงานวิจัยให้ออกมาเป็นชิ้นงานนวัตกรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี

โดยหัวข้อที่เข้าข่ายการขอรับสมัครทุนปีนี้ ครอบคลุมงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับโควิด-19 โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG) หัวข้อในกลุ่มความท้าทายระดับโลก ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ สังคมผู้สูงวัย สังคมศาสตร์และมนุษยชาติ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 มิถุนายน 2563 ที่ www.britishcouncil.or.th

มร.แอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย กล่าวว่า … ในโลกปัจจุบันที่การล็อคดาวน์และการเว้นระยะทางสังคม เป็นเพียงทางออกสำหรับการรับมือกับไวรัสโควิด-19 ความร่วมมือ การแบ่งปันความรู้ และทำงานร่วมกันของนักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยทั่วโลกเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก บริติช เคานซิล เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า วัฒนธรรมและการศึกษาเป็นสิ่งที่เชื่อมผู้คนทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์ที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤต เรายินดีที่ได้ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยไทยและสหราชอาณาจักร ภายใต้โครงการทุนวิจัยนิวตัน (Newton Fund) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

โดยในปีนี้ได้ร่วมมือกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครทุนวิจัยความร่วมมือไทย – สหราชอาณาจักร มูลค่ารวมกว่า 49 ล้านบาท เพื่อสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างหน่วยงานที่ทำวิจัย และขยายผลงานวิจัยให้เป็นประโยชน์แก่สังคม

มร.แอนดรูว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า … ทุนวิจัยนิวตันในปี 2563 นี้จะถูกแบ่งเป็น 2 โครงการย่อยได้แก่ ทุนวิจัยโครงการ Institutional Links หรือ ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างกลุ่มนักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน สถาบันการศึกษา ในประเทศไทยและใน สหราชอาณาจักร ภายใต้หัวข้อวิจัยที่เกี่ยวกับ โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG) หัวข้อในกลุ่มความท้าทายระดับโลก ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ สังคมผู้สูงวัย สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ที่เป็นปัญหาในระดับโลกขณะนี้

และอีกหนึ่งทุนคือ ทุนวิจัยโครงการ Newton Fund Impact Scheme หรือทุนวิจัยสำหรับต่อยอดงานวิจัยสู่ผลงานนวัตกรรมภายในระยะเวลา 1 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศไทย ซึ่งเป็นทุนวิจัยใหม่ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยผ่านการร่วมมือกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยจะเน้นงานวิจัยที่มีหัวข้อเกี่ยวกับกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (10 S-curve) และงานวิจัยที่เกี่ยวกับนวัตกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาและวัคซีนของไวรัสโควิด-19 ผู้สมัครขอรับทุนนี้จะต้องเป็นผู้ที่เคยได้รับทุนนิวตันมาก่อน ซึ่งในประเทศไทยเองก็มีกลุ่มนักวิจัยที่เข้าข่ายถึง 287 โปรเจกต์ด้วยกัน

นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า

… ทุนวิจัยนิวตันถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีของเหล่านักวิจัยไทย ที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ ขยายเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติระหว่างไทย – สหราชอาณาจักร ยกระดับงานวิจัยไปสู่มาตรฐานนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกคนต้องร่วมใช้กันใช้ทักษะที่ตนถนัด เพื่อผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

ซึ่งนอกจากทุนวิจัยนิวตันจะช่วยส่งเสริมให้งานวิจัยต่าง ๆ กลายเป็นนวัตกรรมที่ใช้ได้จริงแล้ว ทุนวิจัยนิวตัน ยังถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักวิจัยในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และกลายเป็นบุคลากรที่สำคัญของประเทศที่จะช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม

ด้าน ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่า … การสนับสนุนทุนวิจัยนิวตัน ฟันด์ ปี 2563 เป็นปีแรกที่ วช. สนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับสหราชอาณาจักร เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศของกลุ่มนักวิจัย เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนา ยกระดับ และดึงเอาศักยภาพของตัวงานวิจัยออกมาสู่นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของโลก

ซึ่งทุนวิจัยนิวตันเองเป็นหนึ่งในสะพาน ที่เชื่อมระหว่างบุคลากรผู้ทำงานวิจัยของประเทศไทย และสหราชอาณาจักรเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้เป็นผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายระดับประเทศและระดับโลก ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ เพื่อนำพาประเทศไปสู่ “Thailand 4.0” (BCG Model) ปัญญาประดิษฐ์ สังคมผู้สูงวัย สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ทุน Newton Fund Impact Scheme เองจะเป็นการสนับสนุน และเป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญ ที่ทำให้กลุ่มนักวิจัยสามารถผลักดันงานวิจัย ออกมาเป็นผลงานนวัตกรรมที่จับต้องได้โดยเร็ว

เราจึงเลือกเจาะจงที่กลุ่ม 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ที่เป็นทิศทางของประเทศไทย รวมไปถึงขยายการครอบคลุมพิเศษให้รวมงานวิจัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ เช่น ชุดพีพีอี หน้ากากอนามัย N95 ชุดตรวจวินิจฉัยโรค ยาและวีคซีนของโควิด-19 ที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากทั้งในประเทศไทยเอง และทั่วโลก

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเพื่อขอรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 มิถุนายน 2563 (สำหรับทุน Institutional Links) และวันนี้ – 15 มิถุนายน 2563 (สำหรับทุน Newton Fund Impact Scheme) ที่เว็บไซต์ www.britishcouncil.or.th หรือติดต่อฝ่ายงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ บริติช เคานซิล โทร. 089-900-3574 และอีเมล newtonfund@britishcouncil.or.th