กทปส. ทุนวิจัย

กทปส. เปิดรับสมัครขอทุนวิจัย โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

Home / วาไรตี้ / กทปส. เปิดรับสมัครขอทุนวิจัย โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

กทปส. เปิดรับสมัครขอทุนวิจัย โครงการประเภทที่ 2 – กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุน ในโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านกิจการโทรคมนาคม ภายใต้กรอบวงเงิน 82,000,000 บาท จำนวน 4 โครงการ

กทปส. เปิดรับสมัครขอทุนวิจัย โครงการประเภทที่ 2

โดยโครงการ ประกอบด้วย โครงการทดลองการสื่อสารด้วยระบบ 5G สำหรับรถไร้คนขับ โครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มการสื่อสารในสถานการณ์เกิดภัยพิบัติ โครงการจัดทำแนวทางพัฒนาระบบต้นแบบ เพื่อสนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามมิจฉาชีพออนไลน์ที่ไม่สามารถระบุตัวตน และโครงการประกวดวิสาหกิจเริ่มต้น เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ในการนำระบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปใช้งาน (แทนบัตร Startup)

ผู้สนใจสามารถกรอกแบบคำขอได้ที่ https://fpma.nbtc.go.th ตั้งแต่วันนี้ – 3 สิงหาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-554-8111 และ 02-554-8114 หรือติดตามความเคลื่อนไหวของ กทปส. ได้ที่ https://btfp.nbtc.go.th และ www.facebook.com/BTFPNEWS