CMMU ปริญญาโท หลักสูตรสองปริญญา

CMMU หลักสูตรนานาชาติ ป.โท คว้าปริญญา 2 ใบ ในเวลาเพียง 5 เทอม

Home / ข่าวการศึกษา / CMMU หลักสูตรนานาชาติ ป.โท คว้าปริญญา 2 ใบ ในเวลาเพียง 5 เทอม

ข่าวดีสำหรับใครที่กำลังวางแผนเรียนต่อ ปริญญาโท ต่อยอดการเรียนรู้ ต้องการเปิดประสบการณ์ ทั้งในไทยและต่างประเทศ ท่ามกลางวัฒนธรรมและผู้คนจากหลายประเทศ วันนี้จะพาตะลุย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ซีเอ็มเอ็มยู (CMMU) เป็นหนึ่งใน 5% ของสถาบันการศึกษาทั่วโลก ที่ได้รับการรับรองจาก AACSB เจาะลึกหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท ที่มีไฮไลต์เด่นด้าน “หลักสูตร 2 ปริญญา”

หลักสูตร 2 ปริญญา

ซึ่งเปิดสาขาให้เรียนร่วมกับ สถาบันดัง Toulouse School of Management ประเทศฝรั่งเศส University of Technology Sydney และ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัย ทักษะการปฏิบัติงานจริงกับบริษัทชั้นนำ และผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติระหว่าง 2 ประเทศ เรียนจบ คว้าปริญญา 2 ใบ เพิ่มโอกาสในการทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำทั่วโลก

รศ. ดร.แอสทริด ไคซบาวเออร์ (Assoc. Prof. Dr. Astrid Kainzbauer) ประธานหลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า กว่า 17,000 สถาบันการศึกษาด้านการจัดการธุรกิจทั่วโลก มีเพียง 5% ที่ได้รับรองมาตรฐานโดย AACSB และรู้สึกภูมิใจอย่างมากที่ ซีเอ็มเอ็มยู เป็นหนึ่งใน 5% Top of Business School

โดยปัจจุบัน ซีเอ็มเอ็มยู เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท ด้านการจัดการ 7 กลุ่มวิชา ดังนี้ 1. Corporate Finance 2. Entrepreneurship Management 3. General Management 4. Healthcare and Wellness Management 5. Marketing and Management 6. Managing for Sustainability และ 7. Management Research

โดยมุ่งมั่นพัฒนาผู้นำองค์กรที่มีความรู้และทักษะที่ทันสมัย ในการจัดการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่มีพลวัตผ่านการผสมผสาน ระหว่างการวิจัยที่เกี่ยวข้องและการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ตอบโจทย์ภาคธุรกิจที่ต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี และความสามารถในการปรับตัวต่อวัฒนธรรมที่หลากหลายไม่เพียงเฉพาะวัฒนธรรมของตนเอง

ไฮไลต์เด่น หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท CMMU

โดยไฮไลต์เด่นของหลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท ซีเอ็มเอ็มยู คือ “หลักสูตร 2 ปริญญา” จับคู่สาขาให้เรียนร่วมกับสถาบันการศึกษาชื่อดังระดับนานาชาติ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 2 แห่งของเอเชียและยุโรป พร้อมคว้าปริญญา 2 ใบ ในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถแข่งขันในโลกธุรกิจได้มากขึ้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาร่วมให้คำแนะนำ ดังนี้

คว้าปริญญา 2 ใบ ในเวลาเพียง 5 เทอม

กับ Toulouse School of Management สถาบันอันดับ 1 ด้านธุรกิจที่นักศึกษาชาวฝรั่งเศสต้องการเรียนที่สุด

รศ.ดร.แอสทริด ไคซบาวเออร์ (Assoc. Prof. Dr. Astrid Kainzbauer) หัวหน้ากลุ่มวิชา General Management เผยว่า ซีเอ็มเอ็มยู เปิดกลุ่มวิชา General Management เรียนร่วมกับสถาบัน Toulouse School of Management ประเทศฝรั่งเศส หลักสูตรปริญญาโทด้าน International Management (Master of International Management at TSM Toulouse) ซึ่งติดอันดับ 1 ที่นักศึกษาชาวฝรั่งเศสต้องการเรียนที่สุด

โดยทั้ง 2 หลักสูตรได้รับการบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้รับปริญญา 2 ใบ ในระยะเวลาเพียง 5 เทอม คือเรียน 1 ปีที่ไทย และไปต่อที่ฝรั่งเศสอีก 7 เดือน โดยไม่เสียค่าหน่วยกิตเพิ่ม

นักศึกษาจะได้ทำงานกับเพื่อนร่วมชั้นจากหลายประเทศ ได้พัฒนาทักษะ Soft-Skill ที่จำเป็นต่ออาชีพ โดยหนึ่งในไฮไลต์ของหลักสูตรนี้คือ นักศึกษาจะได้ลงมือทำงานเป็นทีมเข้าช่วยบริษัทต่างชาติแก้ไขปัญหาความท้าทายทางธุรกิจ แม้การเรียนปัจจุบันจะเปลี่ยนมาใช้รูปแบบออนไลน์ ทั้งเชิญวิทยากรเข้ามาร่วมสอนสดผ่าน ZOOM และเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนบนแพลตฟอร์ม

เติมทักษะด้านการจัดการและด้านการตลาด

เติมทักษะด้านการจัดการและด้านการตลาด ร่วมกับ University of Technology Sydney มหาวิทยาลัยอันดับท็อปในออสเตรเลีย พร้อมโอกาสทำงานขณะเรียนระหว่าง 2 ประเทศ

รศ.ดร.แรนดัล มอร์แกน แชนนอล (Assoc. Prof. Dr. Randall Morgan Shannon) หัวหน้ากลุ่มวิชา Marketing and Management เผยว่า กลุ่มวิชา Marketing and Management เปิดให้เรียนร่วมกับสถาบัน University of Technology Sydney Marketing ประเทศออสเตรเลีย หลักสูตรปริญญาโทด้าน Business in Marketing (Master of Business in Marketing from UTS) ซึ่งติดอันดับ 9 มหาวิทยาลัยที่ดีในออสเตรเลีย และอันดับ 160 มหาวิทยาลัยทั่วโลก จัดโดย Times Higher Education World University Rankings ปี 2021

โดยนักศึกษาจะได้รับ การพัฒนาความชำนาญทั้งด้านการจัดการและด้านการตลาด โดยเมื่อเรียนจบที่ ซีเอ็มเอ็มยู จึงไปเรียนต่อ 1 เทอมที่ออสเตรเลีย การเรียนปรับเป็นรูปแบบออนไลน์รับโควิด-19 แต่มั่นใจได้ว่า นักศึกษาจะได้รับการเรียนรู้เต็มประสิทธิภาพ  ด้วยความก้าวหน้าอย่างมาก ในแง่การเรียนการสอน

นอกจากนี้นักศึกษาจะได้ทำงานในโครงการต่างๆ ระหว่าง 2 ประเทศ โดยมีอาจารย์ผู้สอนทั้ง 2 มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน รวมทั้งได้สัมผัสศิลปวัฒนธรรมจากคนหลายประเทศ เนื่องจาก University of Technology Sydney ใกล้แหล่งสำคัญ อาทิ ซิดนีย์ โอเปร่า เฮาส์ (Sydney Opera House)

สร้างประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียน

มหาวิทยาลัยท็อปออสเตรเลีย พร้อมโอกาสฝึกงาน-ทำงานกับอุตสาหกรรมชั้นนำกว่า 300 แห่ง

ดร.ไซม่อน มาร์ติน ซาบี (Dr. Simon Martin Zaby) หัวหน้ากลุ่มวิชา Entrepreneurship Management และกลุ่มวิชา Corporate Finance เผยว่า ซีเอ็มเอ็มยู เปิดให้นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท ทุกกลุ่มวิชา ยกเว้นกลุ่มวิชา Healthcare and Wellness Management เรียนร่วมกับสถาบัน Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย หลักสูตรปริญญาโทด้าน Commerce (Master of Commerce from Macquarie University)

ซึ่งนักศึกษากลุ่มวิชา Entrepreneurship Management หรือกลุ่มวิชา Corporate Finance สามารถเข้าร่วมโอกาสทางการศึกษานี้ เรียน 1 ปีที่ ซีเอ็มเอ็มยู และ 1 ปี ที่ออสเตรเลีย โดยการเรียนหลักสูตร 2 ปริญญา ระหว่าง 2 ประเทศ ช่วยให้นักศึกษาได้ ออกจาก Comfort Zone เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต พัฒนาตนเองผ่านการเรียนรู้วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน แม้ในช่วงโควิด-19 การเรียนการสอนได้ปรับเป็นรูปแบบออนไลน์

แต่นักศึกษาจะยังคงได้รับโอกาสทางการงานที่กว้างขวาง เพราะ Macquarie University มีอุตสาหกรรมชั้นนำกว่า 300 รายที่ทำงานร่วมกัน ให้โอกาสในการฝึกงานและทำงานในอนาคต รวมทั้งติดท็อป 10 มหาวิทยาลัยที่ดีของออสเตรเลีย และติดอันดับ 214 มหาวิทยาลัยทั่วโลก จัดโดย QS Global World Rankings 2021 อีกด้วย

3 จุดแข็งของหลักสูตร

ทั้งนี้ ซีเอ็มเอ็มยู หลักสูตรนานาชาติ มี 3 จุดแข็งสำคัญ ที่ทำให้เป็นหลักสูตรด้านการจัดการชั้นนำของประเทศไทย ดังนี้

1. การเรียนการสอนที่เป็นนานาชาติอย่างแท้จริง (Truly International) หลักสูตรออกแบบให้เหมาะสมต่อความต้องการของบริษัทชั้นนำต่างๆ ท่ามกลางการแข่งขันในเศรษฐกิจโลกที่ไม่หยุดนิ่ง สอนโดยคณาจารย์ผู้มีพื้นฐานการศึกษาระดับนานาชาติและประสบการณ์ทางวิชาชีพโดยตรง รวมทั้งมีพันธมิตรร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในเอเชียและยุโรป

2. ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติในชั้นเรียนขนาดเหมาะสม (Practical Learning Experience in best class size) นักศึกษาจะได้เรียนรู้กรณีศึกษาต่างๆ ทั้งเคสตัวอย่างทั้งในและต่างประเทศ และเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงท่ามกลางบรรยากาศชั้นเรียนขนาดเหมาะสมที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดกันได้อย่างเข้มข้น

และ 3. ความยืดหยุ่นของเวลาเรียน (Flexibility of Study Time) กว่า 80% ของนักศึกษาที่เรียนล้วนทำงาน ดังนั้นความยืดหยุ่นของเวลาเรียนจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ซีเอ็มเอ็มยูคำนึงถึง จึงจัดให้มีชั้นเรียนในวันหยุดสุดสัปดาห์ในช่วงเช้าและกลางวัน หรือช่วงเย็นของวันธรรมดา นอกจากนี้ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยทั่วโลกร่วมกว่า 36 แห่ง

สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 มิถุนายน 2564 ผ่าน www.cm.mahidol.ac.th/cmmu สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์02-206-2000 หรือเพจเฟซบุ๊ก CMMU Mahidol

เงื่อนไข

เงื่อนไขการเรียนร่วมกับ Toulouse School of Management หลักสูตรปริญญาโทด้าน International Management ประเทศฝรั่งเศส: เฉพาะนักศึกษา CMMU กลุ่มวิชา General Management ใช้คะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ITP 580 คะแนน หรือ IELTS 6.5 คะแนน ค่าเทอมปริญญาใบแรก (CMMU) 429,000 บาท ปริญญาใบที่สอง (Toulouse) ไม่มีค่าใช้จ่าย

· เงื่อนไขการเรียนร่วมกับ University of Technology Sydney (UTS) หลักสูตรปริญญาโทด้าน Business in Marketing ประเทศออสเตรเลีย: เฉพาะนักศึกษา CMMU กลุ่มวิชา Marketing and Management ใช้คะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ITP 580 คะแนน หรือ IELTS 6.5 คะแนน ค่าเทอมปริญญาใบแรก (CMMU) 429,000 บาท ปริญญาใบที่สอง (UTS) 19,000 AUD

· เงื่อนไขการเรียนร่วมกับ Macquarie University หลักสูตรปริญญาโทด้าน Commerce ประเทศออสเตรเลีย: นักศึกษา CMMU หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท ทุกกลุ่มวิชา ยกเว้นกลุ่มวิชา Healthcare and Wellness Management เรียนร่วมกับสถาบัน Macquarie University ใช้คะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ITP 580 คะแนน หรือ IELTS 6.5 คะแนน ค่าเทอมปริญญาใบแรก (CMMU) 429,000 บาท ปริญญาใบที่สอง (Macquarie) 35,000 AUD