Open house ม.มหิดล รับสมัครนักเรียน โรงเรียนสาธิตนานาชาติ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ ม.มหิดล

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ ม.มหิดล เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น Grade 10 (ม.4)

Home / ข่าวการศึกษา / โรงเรียนสาธิตนานาชาติ ม.มหิดล เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น Grade 10 (ม.4)

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติภายใต้สังกัดของมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับ Grade 10-12 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) โดยหลักสูตรของโรงเรียนจะมุ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบเส้นทางในอนาคตผ่านวิชาเลือกที่ได้รับการจัดสรรไว้อย่างหลากหลาย จนมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยต่อไป

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ ม.มหิดล

ในขณะนี้ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น Grade 10 (มัธยมศึกษาปีที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2567-2568 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม-17 กันยายน 2566

โดยสามารถสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนที่: https://muids.mahidol.ac.th/new-apply/

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของโรงเรียนได้ที่ https://muids.mahidol.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-408-8555

Facebook: @muidsonline และ Line Official: @muidsofficial

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม MUIDS Open House 2023

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติภายใต้สังกัดของมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับ Grade 10 – 12 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) โดยหลักสูตรของโรงเรียนจะมุ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบเส้นทางในอนาคตผ่านวิชาเลือกที่ได้รับการจัดสรรไว้อย่างหลากหลาย จนมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยต่อไป

ในปีนี้ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม MUIDS Open House 2023 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่กำลังวางแผนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับอุดมศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศภายในโรงเรียน และเข้ารับฟังการบรรยายหลักสูตรการเรียนการสอน แสดงผลงานนักเรียน พบปะกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียน เสมือนได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 2 และ 3 กันยายน 2566 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป