คณะแพทยศาสตร์ นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัย รับตรง โควตา

รับตรง 60 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ดูรายละเอียดกันเลย! โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2560

จำนวนรับเข้าศึกษา (โควตา)

ทั้งหมด 48 คน จาก 5 จังหวัด ได้แก่

1. กระบี่ รับ 4 คน

2. ตรัง รับ 14 คน

3. นครศรีธรรมราช รับ 18 คน

4. พังงา รับ 4 คน

5. ภูเก็ต รับ 8 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2559 และคาดว่าจะจบการศึกษา ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560

2. เป็นผู้ที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ชั้น ม.4-6 ใน 5 จังหวัดนี้ ได้แก่ กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา และภูเก็ต

3. ต้องมีภูมิลำเนา หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ใน 5 จังหวัด ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

กำหนดการรับสมัคร

– รับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2559 – วันที่ 30 กันยายน 2559

– ชำระเงินค่าสมัคร และส่งเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 21 ตุลาคม 2559

– สอบข้อเขียนวิสามัญ 7 วิชา ในวันที่ 12 พศฤจิกายน 2559

– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาสามัญ และมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 พศฤจิกายน 2559

– กิจกรรมค่ายวิชาการ และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 ธันวาคม 2559 – วันที่ 4 ธันวาคม 2559

– ประกาศผลการคัดเลือกขั้นสุดท้าย วันที่ 9 ธันวาคม 2559

– การรายงานตัวพร้อมยืนยันสิทธิ์ และตรวจสุขภาพ (ตัวจริง และตัวสำรอง) ตามประกาศทางเว็บไซต์ : http://www.wu.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือก

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียด ขั้นตอนการสมัครได้ที่เว็บไซต์ : http://entry.wu.ac.th/

——————————–

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com