คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับตรง

รับตรง 60 ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ม.เกษตรศาสตร์

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ม.เกษตรศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และบริหารธุรกิจ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับตรง ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ปีการศึกษา 2560

กำหนดการคัดเลือก

กำหนดการคัดเลือก

จำนวนที่รับ

  • จำนวน 15 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า เน้นกลุ่มเรียนวิทยาศาสตร์
  • สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า เน้นกลุ่มเรียนวิทยาศาสตร์
  • สอบผ่านเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  • สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เทีนบเท่าการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนั้น และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

เกณฑ์การคัดเลือก

  • ต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 วิชา โดยแต่ละวิชาต้องผ่านเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

สามารถดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัครได้ที่ : http://ase.eng.ku.ac.th/attachments/article/202/Ent_IDDP-60.pdf

สามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ : http://ase.eng.ku.ac.th/attachments/article/202/application_iddp2017.pdf.pdf

ติดตามรายละเอียดได้ที่ : http://ase.eng.ku.ac.th/index.php?lang=th