KU การจัดอันดับ มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์

มก. ครองแชมป์อันดับ 1 ของไทย อันดับ 29 ของโลก สาขาวิชาเกษตรฯ

Home / ข่าวการศึกษา / มก. ครองแชมป์อันดับ 1 ของไทย อันดับ 29 ของโลก สาขาวิชาเกษตรฯ

เริ่มต้นปีกับการจัดอันดับด้านสาขาวิชาที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก ในหัวข้อ QS World University Rankings by Subject ประจำปี 2017 โดยสถาบัน Quacquarelli Symonds (QS) จากประเทศอังกฤษ ซึ่งได้ประกาศผลในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา และก็มีมหาวิทยาลัยของเมืองไทยติดอันดับเข้าไปด้วย นั่นก็คือ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ซึ่งได้อันดับที่ 29 ของโลก ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ (Agriculture & Forestry)

มก. ครองแชมป์อันดับ 1 สาขาเกษตรฯ

มก. ครองแชมป์อันดับ 1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ได้ออกมาเปิดเผยถึงข้อมูลการจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject ปี 2017 โดยเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกแยกตามสาขาวิชาทั้งสิ้น 46 สาขาวิชาด้วยกัน ใน 5 กลุ่มวิชา ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ติดอันดับที่ 29 ของโลก อันดับ 4 ของเอเชีย และอันดับ 1 ของเมืองไทย ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ (Agriculture & Forestry) โดยจากเดิมปี 2016 อยู่ในอันดับที่ 47 ของโลก ซึ่งถือว่าเป็นการไต่อันดับโลกขึ้นมา 18 อันดับอย่างก้าวกระโดด นับว่าเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการด้านการเกษตรและวนศาสตร์ของเมืองไทยเป็นอย่างมาก และยังเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองไทยดังไกลระดับโลก ซึ่งถือว่าเป็น 5 ปีติดต่อกันแล้วที่มหาวิทยาลัยติดอันดับในกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ อีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีอีก 3 สาขาวิชาที่ติดอันดับโลก ได้แก่ 

  1. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Sciences) อยู่ในอันดับที่ 201-250 ของโลก และอันดับที่ 3 ของไทย
  2. วิทยาศาสตร์เคมี (Chemistry Sciences) อยู่ในอันดับที่ 451-500 ของโลก และอันดับที่ 3 ของไทย
  3. วิทยาศาสตร์ชีววิทยา (Biological Sciences) อยู่ในอันดับที่ 401-450 ของโลก และอันดับที่ 4 ของไทย

โดยเกณฑ์การจัดอันดับแยกตามรายวิชาประกอบด้วยตัวชี้วัดจำนวน 4 ตัว ได้แก่

  1. ชื่อเสียงทางวิชาการ (Academic reputation)
  2. ชื่อเสียงจากบริษัทที่จ้างงาน (Employer reputation)
  3. การอ้างอิงจากงานวิจัยหรือรายงานต่างๆ (Citations per paper)
  4. ตัวชี้วัดในการสำรวจ ตัวดัชนี (H–Index)

———————————————–

ที่มา :
www.topuniversities.com
www.matichon.co.th
ภาพจาก :
kuphotoclub