buu คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รับตรง

รับตรง 20 โครงการ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 20 โครงการ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยผ่านระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 มีทั้งหมด 20 โครงการด้วยกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ม.บูรพา เปิดรับตรง 20 โครงการ

1. โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) คณะแพทยศาสตร์

 • กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 22 สิงหาคม 2559 – วันที่ 22 กันยายน 2559
 • จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 16 คน
 • ดูรายละเอียดการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เข้าสู่ระบบรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เข้าสู่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : คลิกที่นี่

2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) คณะแพทยศาสตร์

 • กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 22 สิงหาคม 2559 – วันที่ 22 กันยายน 2559
 • จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 32 คน
 • ดูรายละเอียดการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เข้าสู่ระบบรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เข้าสู่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : คลิกที่นี่

3. คณะเภสัชศาสตร์

 • กำหนดการรับสมัครรอบที่ 1 : วันที่ 3 ตุลาคม 2559 – วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
 • กำหนดการรับสมัครรอบที่ 2 : วันที่ 1 เมษายน 2560 – วันที่ 15 มิถุนายน 2560
 • ดูรายละเอียดการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เข้าสู่ระบบรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เข้าสู่เว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ : คลิกที่นี่

4. โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

 • กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1-30 กันยายน 2559
 • จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 2 สาขาวิชา รวม 47 คน
 • ดูรายละเอียดการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เข้าสู่ระบบรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เข้าสู่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา : คลิกที่นี่

5. โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก) คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 3 ตุลาคม 2559 – วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
 • เปิดรับสมัคร : 5 สาขาวิชา
 • ดูรายละเอียดการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เข้าสู่ระบบรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : คลิกที่นี่

6. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ (ด้านกีฬา, ศิลปะ, ดนตรี-ขับร้อง, นาฏศิลป์ และวิชาการ)

 • กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 13 – 26 กันยายน 2559
 • จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 17 คณะ รับ 161 คน
 • ดูรายละเอียดการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เข้าสู่ระบบรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เว็บไซต์โครงการ : คลิกที่นี่

7. โครงการเพชรตะวันออก

 • กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 15 กันยายน 2559 – วันที่ 6 ตุลาคม 2559
 • จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 19 คณะ รับ 240 คน
 • ดูรายละเอียดการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เข้าสู่ระบบรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เว็บไซต์โครงการ : คลิกที่นี่

8. โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU

 • กำหนดการรับสมัครออนไลน์ : วันที่ 15 กันยายน 2559 – วันที่ 6 ตุลาคม 2559
 • จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 15 คณะ รับ 137 คน
 • ดูรายละเอียดการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เข้าสู่ระบบรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เว็บไซต์โครงการ : คลิกที่นี่

9. โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 15 กันยายน 2559 – วันที่ 6 ตุลาคม 2559
 • จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 17 คณะ รับ 126 คน
 • ดูรายละเอียดการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เข้าสู่ระบบรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เว็บไซต์โครงการ : คลิกที่นี่

10. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถทางดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง (โครงการช้างเผือก)

รับตรง 20 โครงการ มหาวิทยาลัยบูรพา 2560

11. โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด มหาวิทยาลัยบูรพา

 • กำหนดการรับสมัครรอบที่ 1 : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 21 ธันวาคม 2559
 • กำหนดการรับสมัครรอบที่ 2 : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 – วันที่ 25 เมษายน 2560
 • ดูรายละเอียดการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เข้าสู่ระบบรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เว็บไซต์โครงการ : คลิกที่นี่

12. โครงการรับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • กำหนดการรับสมัครรอบที่ 1 : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 21 ธันวาคม 2559
 • กำหนดการรับสมัครรอบที่ 2 : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 – วันที่ 25 เมษายน 2560
 • ดูรายละเอียดการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เข้าสู่ระบบรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เว็บไซต์โครงการ : คลิกที่นี่

13. โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 7 ธันวาคม 2559
 • จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 7 สาขาวิชา รับ 55 คน
 • ดูรายละเอียดการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เข้าสู่ระบบรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : คลิกที่นี่

14. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 1)

 • กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – วันที่ 10 มกราคม 2560
 • จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 3 คณะ รับ 120 คน
 • ดูรายละเอียดการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เข้าสู่ระบบรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เว็บไซต์โครงการ : คลิกที่นี่

15. โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 19 ธันวาคม 2559 – วันที่ 10 มกราคม 2560
 • จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 13 คณะ รับ 91 คน
 • ดูรายละเอียดการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เข้าสู่ระบบรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เว็บไซต์โครงการ : คลิกที่นี่

16. โครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง

 • กำหนดการรับสมัคร ครั้งที่ 1 : วันที่ 30 ธันวาคม 2559 – วันที่ 31 มกราคม 2560
 • กำหนดการรับสมัคร ครั้งที่ 2 : วันที่ 31 มีนาคม 2560 – วันที่ 30 เมษายน 2560
 • ดูรายละเอียดระเบียบการรับสมัคร ครั้งที่ 1 : คลิกที่นี่
 • ดูรายละเอียดระเบียบการรับสมัคร ครั้งที่ 2 : คลิกที่นี่
 • เข้าสู่ระบบรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เว็บไซต์โครงการ : คลิกที่นี่

17. โครงการความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์

 • กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 9 มกราคม 2560 – วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
 • จำนวนที่เปิดรับ : 11 สาขาวิชา 55 คน
 • ดูรายละเอียดการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เข้าสู่ระบบรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ : คลิกที่นี่

18. โครงการรับตรง สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 มีนาคม 2560 – วันที่ 4 เมษายน 2560
 • จำนวนที่เปิดรับ : 90 คน
 • ดูรายละเอียดการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เข้าสู่ระบบรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เว็บไซต์โครงการ : คลิกที่นี่

19. โครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 – วันที่ 25 เมษายน 2560
 • จำนวนที่เปิดรับ : 3 สาขาวิชา 9 คน
 • ดูรายละเอียดการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ : คลิกที่นี่

20. โครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา หลักสูตรภาษาไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 – วันที่ 25 เมษายน 2560
 • จำนวนที่เปิดรับ : 6 สาขาวิชา 50 คน
 • ดูรายละเอียดการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ : คลิกที่นี่