tu การสอบ TU STAR การสอบคัดเลือก รับตรง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตรียมยกเลิกสอบ TU STAR ในปีการศึกษา 2561

Home / ข่าวการศึกษา / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตรียมยกเลิกสอบ TU STAR ในปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ที่ผ่านมานั้น นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้กล่าวถึงการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านโครงการรับตรง หรือ TU Standardized Test of Aptitude Requirement (TU STAR) ที่ทาง มธ. ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สอบเก็บคะแนน เพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าเรียนใน มธ. จะมีการยกเลิกสอบในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

มธ. เตรียมยกเลิกสอบ TU STAR

มธ. เตรียมยกเลิกสอบ TU STAR

หลังจากที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาผ่านโครงการรับตรง หรือ ที่เรียกกันว่า TU STAR นั้น จากที่เคยสอบในปีละ 8 ครั้ง ต่อมาก็ได้ลดเหลือ 4 ครั้งต่อปี โดยในปีการศึกษา 2560 เหลือการสอบอีก 2 ครั้ง ทาง มธ. ก็ยังคงยืนยันในการจัดสอบให้ครบตามสัญญาที่ให้ไว้กับนักเรียน แต่หลังจากมีการปรับใช้กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรูปแบบใหม่ ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะทำการยกเลิกการสอบ TU STAR และใช้กระบวนการคัดเลือกรูปแบบใหม่เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ. ทั้งนี้นักเรียนที่สอบ TU STAR กับทางมหาวิทยาลัยไปแล้วนั้น ยังสามารถนำคะแนนดังกล่าว มาใช้ในการคัดเลือกเข้าเรียนต่อที่ มธ. ได้เป็นเวลา 2 ปีด้วยกัน

———————-

ที่มา : matichon