ข่าวการศึกษาญี่ปุ่น ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เรียนต่อต่างประเทศ

มาแล้ว!! รัฐบาลญี่ปุ่น มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2561

Home / ข่าวการศึกษา / มาแล้ว!! รัฐบาลญี่ปุ่น มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2561

อีกหนึ่งทุนการศึกษาดีๆ ที่ แคมปัส-สตาร์ อยากจะแนะนำ… กับทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ที่จะมอบให้นักเรียนไทยที่สนใจไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยในครั้งนี้ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี, ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี, ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ และทุนนักศึกษาวิจิย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทุนการศึกษา จากรัฐบาลญี่ปุ่น

โดย สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษา ในประเภททุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี, ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี, ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ และทุนนักศึกษาวิจัย และต่อจากนั้นก็จะเสนอชื่อไปยังกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Monbukagakusho : MEXT) แห่งประเทศญี่ปุ่น เพื่อทำการคัดเลือกผู้สมัคร ที่จะได้รับทุนการศึกษาในแต่ประเภท

ทุนการศึกษา จากรัฐบาลญี่ปุ่น

ซึ่งจะทำการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5-9 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 9.00 – 11.30 น. (สำหรับทุนนักศึกษาวิจัย) และระหว่างเวลา 13.30 – 16.00 น. (สำหรับทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี) โดยน้องๆ สามารถเดินทางมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น (เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี กรุงเทพฯ 10330) และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ (อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนสปาร์ค ห้อง 104 -107 ถนนมหิดล จังหวัดเชียงใหม่ 50100) ได้ตามเวลาดังกล่าว…

สำหรับ ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและทุนการศึกษาฝึกอบมรมวิชาชีพ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักปลัดฯ กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับในวันที่เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา (วันที่ 5-9 มิถุนายน 2560) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้ร่วมกับองค์การสนับสนุนนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) จัดงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น มาเข้าร่วมแนะแนวการศึกษาอีกด้วย โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ชั้น 1

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

  • ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.80
  • ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี/ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ทุนนักศึกษาวิจัย ที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.25 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับปริญญาโท ต้องมีคะแนนสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.80 ในระดับปริญญาตรีอย่างใดอย่างหนึ่ง

ทั้งนี้ อาจจะมีการพิจารณาเป็นพิเศษเรื่องเกรดเฉลี่ยสะสมของผู้สมัครที่มีการสอบวัดผลระดับภาษาญี่ปุ่นมาด้วย

น้องๆ ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

  • สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น เว็บไซต์ : http://www.th.emb-japan.go.jp หรือ http://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html หรือ โทร. 02-207-8504 และ 02-696-3004
  • สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เว็บไซต์ : http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp หรือ โทร. 053-203-367
  • สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักปลัดฯ กระทรวงศึกษาธิการ เว็บไซต์ : http://www.bic.moe.go.th หรื  โทร. 02-281-6370 ต่อ 113