การจัดอันดับ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยน่าเรียน มหาวิทยาลัยเอกชน

มีที่ไหนบ้าง? 10 มหาวิทยาลัยเอกชน ที่เก่าแก่และดีที่สุดในเมืองไทย

Home / ข่าวการศึกษา / มีที่ไหนบ้าง? 10 มหาวิทยาลัยเอกชน ที่เก่าแก่และดีที่สุดในเมืองไทย

สำหรับน้องๆ คนไหน ที่ไม่รู้ว่าจะเลือกเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่สถาบันการศึกษาแห่งไหนดี วันนี้ แคมปัส-สตาร์ มี 10 มหาวิทยาลัยเอกชน ที่น่าเรียน มีคุณภาพการศึกษาดี และดีที่สุดในเมืองไทย มาบอกกันด้วย จะมีที่ไหนบ้าง? ตามมาดูไปพร้อมๆ กันได้เลย

10 มหาวิทยาลัยเอกชน ที่ดีที่สุดในไทย

1. มหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อย่อ : มรส. / RSU (Rangsit University)

คติพจน์ : สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 20 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศ นอกจากนี้ยังถูกจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุด ลำดับที่ 1 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 25 มกราคม พ.ศ. 2528 ในชื่อ “วิทยาลัยรังสิต” และต่อมาในเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “มหาวิทยาลัยรังสิต” เปิดสอนหลากหลายหลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีจำนวนศาสตราจารย์มากเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศไทย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยรังสิตยังมีชื่อเสียงในด้านวิชาการที่ทันสมัยหลายหลักสูตรด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช และพยาบาล ฯลฯ และยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนศิลปินดาราศึกษาอยู่เป็นจำนวนมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www2.rsu.ac.th

Facebook มหาวิทยาลัย : Rangsit University

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ชื่อย่อ : มทม. / MUT (Mahanakorn University of Technology)

คติพจน์ : ความรู้คือพลัง

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เรียกได้ว่าเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ จากการถูกจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อยู่ในอันดับที่ 2,256 ของโลก และอันดับที่ 24 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 ใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยมหานคร” เนื่องจากช่วงนั้นเป็นยุคที่ประเทศไทยขาดแคลนวิศวกร โดยเปิดดำเนินการสอนเพียงหนึ่งคณะวิชา คือ “คณะวิศวกรรมศาสตร์” ต่อมาได้รับการอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2535 ในนาม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร”

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ทำการเปิดการเรียนการสอน 4 คณะด้วยกัน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์, คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะบริหารธุรกิจ พร้อมทั้งยังมีการเปิดสอนอีก 1 สถาบัน คือ สถาบันนวัตกรรมมหานคร

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.mut.ac.th

Facebook มหาวิทยาลัย : Mahanakorn University of Technology

3. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ชื่อย่อ : มกท./BU (Bangkok University)

คติพจน์ : ความรู้คู่ความดี

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เริ่มแรกนั้นได้รับการก่อตั้งในชื่อ “วิทยาลัยไทยเทคนิค” เมื่อปี พ.ศ. 2505 ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยกรุงเทพ” และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2527  โดยจัดการเรียนการสอนใน 11 คณะ รวมทั้งวิทยาลัยนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัย ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และจากการจัดอันดับ โดย เว็บโอเมตริกซ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพอยู่ใน อันดับที่ 31 ของประเทศไทย และอันดับที่ 2,604 ของโลก

โดยปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแถวหน้าของประเทศไทยได้สำเร็จ จากการพัฒนาหลักสูตรและได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน โดยเฉพาะในด้านอิเล็กทรอนิกส์เรียกได้ว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพก็ไม่เป็นรองใครเช่นเดียวกัน และดำเนินการสอน ใน 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ และวิทยาเขตรังสิต จ.ปทุมธานี

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.bu.ac.th/tha/

Facebook มหาวิทยาลัย : Bangkok University

4. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ชื่อย่อ : มกค. / UTCC (University of the Thai Chamber of Commerce)

เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจในเอเชีย และยังได้รับการการันตีว่า “นักศึกษาที่เรียนจบจาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีอัตราในการจ้างงานที่สูงอีกด้วย” โดยมหาวิทยาลัยมีประวัติการก่อตั้งที่ยาวนาน เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2506 ใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยการค้า” จนได้ย้ายมาอยู่ในสังกัดของทบวงมหาวิทยาลัย และได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในชื่อใหม่ว่า “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” ผลการจัดอันดับของ เว็บโอเมตริกซ์ ในปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อยู่ในอันดับที่ 32 ของเมืองไทย และอันดับที่ 2,760 ของโลก

โดยเปิดการเรียนการสอน 8 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ รวมถึง 2 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยผู้ประกอบการ และวิทยาลัยนานาชาติ โดยเปิดสอนระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมทั้งหลักสูตรนานาชาติ

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.utcc.ac.th

Facebook มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC

5. มหาวิทยาลัยพายัพ

ชื่อย่อ : ม.พ.ย. / P.Y.U (Payap University)

คติพจน์ : สัจจะ-บริการ

มหาวิทยาลัยพายัพ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เดิมคือ “วิทยาลัยพายัพ” จัดตั้งขึ้นโดย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงค์ ที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ การบริการสังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งวิทยาลัยพายัพได้พัฒนาในด้านการจัดการศึกษาและด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จนได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปลี่ยนประเภทจาก “วิทยาลัย” เป็น “มหาวิทยาลัย” ในปี พ.ศ. 2527 นับเป็น “มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย” ถูกจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย อยู่อันดับที่ 33 ของไทย และอันที่ 2,904 ของโลก ปัจจุบันเปิดดำเนินการสอนทั้งสิ้น 12 คณะด้วยกัน

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.payap.ac.th

Facebook มหาวิทยาลัย : Payap University Official

6. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อย่อ : HCU (Huachiew Chalermprakiet University)

คติพจน์ : คุณงามความดี บริสุทธิคุณ การกระทำความดี

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นโดย “มูลนิธิฮั้วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง” ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลจีนที่ใหญ่ที่สุดในสังคมไทย และนโยบายอันแน่วแน่ที่จะส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโครงการ “รับใช้สังคมและพัฒนาการศึกษา” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีประวัติในการจัดการศึกษามากว่า 50 ปี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2524 โดยในปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวอยู่ในอันดับที่ 34 มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย และอันดับที่ 2,910 ของโลก 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.hcu.ac.th

Facebook มหาวิทยาลัย : Huachiew Fanpage

7. มหาวิทยาลัยสยาม

ชื่อย่อ : มส. / SU (Siam University)

คติพจน์ : ปัญญาเป็นรัตนของนรชน

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้รับการริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2508 จาก “โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม” และได้สถาปนาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2516 โดยอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ใช้ชื่อเดิมว่า “วิทยาลัยเทคนิคสยาม” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยเทคนิคสยาม” และ “มหาวิทยาลัยสยาม” ตามลำดับ มหาวิทยาลัยสยามนับได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในย่านฝั่งธนบุรี

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ทั้งสิ้น 49 หลักสูตร โดยแบ่งออกเป็น 10 คณะ ด้วยความหลายหลายทางด้านวิชาการ ทำให้มหาวิทยาลัยสยามติดอยู่ในอันดับที่ 42 มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย และอันดับที่ 3,226 ของโลก

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.siam.edu

Facebook มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสยาม

8. มหาวิทยาลัยราชธานี

ชื่อย่อ : มรธ. / RTU. (Ratchathani University)

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวิทยาเขต 1 แห่ง ที่จังหวัดอุดรธานี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยมีชื่อว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี” และได้เปลี่ยนสถานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชธานี” เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2546 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชธานีได้เปิดำเนินการสอน 5 คณะ 14 สาขาวิชา ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยในปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชธานีได้รับการจัดอันดับจากเว็บโอเมตริกซ์ ในอันดับที่ 46 ของประเทศไทย และอันดับที่ 3351 ของโลก

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.rtu.ac.th

Facebook มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชธานี

9. มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ชื่อย่อ : มศป. / SPU (Sripatum University)

คติพจน์ : เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็น 1 ใน 5 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกๆ ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดย ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ยึดมั่นในปรัชญา “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” ที่ต้องการทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ด้วยการสร้างสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม อันได้ชื่อว่า “เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว” ได้รับพระราชทานนามจาก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมีวันสถาปนาตรงกับวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2513 ปัจจุบันเปิดทำการสอนทั้งหมด 4 วิทยาเขตด้วยกัน คือ วิทยาเขตบางเขน, ชลบุรี, ขอนแก่น และวิทยาคารพญาไท และจากผลการจัดอันดับล่าสุดจากเว็บโอเมตริกซ์มหาวิทยาลัยศรีปทุมอยู่ในอันดับที่ 60 ของประเทศไทย และอันดับที่ 4,245 จากการจัดอันดับโลก

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.spu.ac.th

Facebook มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU Sripatum University

10. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ชื่อย่อ : มกบ. / KBU (Kasem Bundit University)

คติพจน์ : คุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สถาปนาขึ้นโดยคณะผู้บริหารการศึกษา ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามาก่อน โดยจัดตั้งโรงเรียนเกษมพิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2503 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 และต่อมาจัดตั้งโรงเรียนเกษมโปลีเทคนิคในปี พ.ศ. 2511 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การจัดการ การเงิน การธนาคาร การตลาด การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ได้จัดตั้งเป็น “วิทยาลัยเกษมบัณฑิต” ขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 เปิดสอน 2 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ และคณะนิติศาสตร์ ต่อมาได้มีการเพิ่มคณะและสาขาวิชาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2536 ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต” ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร, ระดับปริญญาโท 13 หลักสูตร และระดับปริญญาตรี เปิดสอน รวม 10 คณะ และ 1 สถาบัน มี 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตพัฒนาการ และวิทยาเขตร่มเกล้า 77

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : kbu.ac.th/home

Facebook มหาวิทยาลัย : Kasem Bundit University มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

บทความที่เกี่ยวข้อง