TCAS TCAS 61 ปีการศึกษา 2561 รับนักศึกษา

กำหนดการ รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2561 KMUTT ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Home / ข่าวการศึกษา / กำหนดการ รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2561 KMUTT ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตามระบบใหม่ TCAS

รอบที่ 1 สมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย
รอบที่ 2 สมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ผ่าน ทปอ
รอบที่ 4 แอดมิชชั่นกลาง
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

กำหนดการ รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2561 KMUTT

รอบที่ 1 สมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย

รอบที่ 1 สมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย

รอบที่ 2 สมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย

รอบที่ 2 สมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ผ่าน ทปอ

รอบที่ 4 แอดมิชชั่นกลาง

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

Website : http://admission.kmutt.ac.th/announce/bachelor/tcas61