Open house มศว เปิดบ้าน

Open House มศว อนาคตที่ดีสร้างได้ด้วยโอกาสทางการศึกษา

Home / ข่าวการศึกษา / Open House มศว อนาคตที่ดีสร้างได้ด้วยโอกาสทางการศึกษา

I believe I can fly “ฉันเชื่อว่าฉันจะบินได้” น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของนักเรียนชั้น ม.ปลาย ที่กำลังมองหาโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในเวลาอันใกล้นี้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยชั้นนำส่วนใหญ่ต่างก็ทยอย “เปิดบ้าน” ให้น้องๆ นักเรียนใกล้ไกลได้เข้าสัมผัสบรรยากาศของมหาวิทยาลัยและจัด กิจรรมยิ่งใหญ่ แนะนำคณะและหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ จากรุ่นพี่ เรียกกันว่า “Open House” ซึ่งปี 2560 นี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มหาวิทยาลัยรับใช้สังคมและเป็นของภาครัฐก็ได้ทุ่มทุนทุ่มแรง โดยส่วนกิจการนิสิต จัดงาน เปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ ในแนวคิด SWU Airport 2017 ที่พร้อมจะพาน้องๆ นับ 45,000 กว่าคน ท่องไปในโลกกว้างกับเส้นทางสู่ฝันที่เป็นจริงในอนาคตกับทุกคณะทุกหลักสูตรกันอย่างอบอุ่นสนุกสนาน ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายนนี้ ณ มศว ประสานมิตร สุขุมวิท 23

SWU เปิดบ้าน ชวนท่องไปในโลกกว้าง

น้องๆ นักเรียน ชมวิดีทัศน์คณะแพทย์

น้องๆ นักเรียน ชมวิดีทัศน์คณะแพทย์

โดยน้องๆ ได้ชมรูปแบบจำลองการเรียนการสอนของแต่ละคณะ ซักถามกับรุ่นพี่โดยตรงทดลองปฏิบัติการจริงในห้องแลป เรียนจริงรู้จริง ได้แก่

 1. คณะมนุษยศาสตร์
 2. คณะวิทยาศาสตร์
 3. คณะสังคมศาสตร์
 4. คณะพลศึกษา
 5. คณะศึกษาศาสตร์
 6. คณะพยาบาลศาสตร์
 7. คณะแพทยศาสตร์
 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 9. คณะศิลปกรรมศาสตร์
 10. คณะทันตแพทยศาสตร์
 11. คณะเภสัชศาสตร์
 12. คณะกายภาพบำบัด
 13. คณะเศรษฐศาสตร์
 14. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
 15. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 16. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
 17. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

นักเรียนจากทั่วประเทศร่วมงานเปิดบ้าน มศว

นักเรียนจากทั่วประเทศร่วมงานเปิดบ้าน มศว

สาธิตผ่าร่างอาจารย์ใหญ่

อาทิ กิจกรรมของ คณะแพทยศาสตร์ ที่ สาธิตผ่าร่างอาจารย์ใหญ่ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะเภสัชฯ สอนให้รู้ว่ากว่าจะเป็นยาหนึ่งเม็ดต้องทำอะไรบ้าง

คณะพยาบาลศาสตร์ กับเส้นทางสู่นางฟ้าชุดขาว

กับพี่ๆ พยาบาล มศว ที่ฐานเจาะเลือด ฐานให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ฐานอาบน้ำเด็ก ฐานวัดสัญญาณชีพ ฐานช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เช่นเดียวกับพี่ๆ คณะกายภาพบำบัดที่สอนให้น้องๆ ชื่นชอบกับสาขาการส่งเสริมสุขภาพที่ฐานโภชนาการ แบบบันทึกภาวะโภชนาการของตนเอง ดูความเสี่ยงต่อโรค กิจกรรมเลือกอาหารเพื่อดูว่ามีแคลอรี่เกินหรือไม่อย่างไร

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สาธิตวิธีเย็บแผล สอนวัดความดันโลหิต วัดชีพจร วัดไขมันใต้ผิวหนัง สอนการ CPR สอนแบบ Hand only ฐานกายภาพบำบัดในผู้ป่วยเด็ก : สร้างเหตุการณ์สมมุติให้น้องๆ เป็นผู้ป่วยเด็กจำลอง โดยเน้นรยางค์แขน เช่นการทำท่าเกร็งงอของแขนแล้วแข่งกันเล่นเกมส์ รวมถึงฐานกายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบประสาท ฐานกายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ฐานกายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบหัวใจและปอด : อธิบายอนาโตมีหัวใจและปอด ความผิดปกติของหัวใจ

นักเรียนมาจากทั่วประเทศ

นักเรียนมาจากทั่วประเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และที่กิจกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ น้องๆ ทั้งชายและหญิงให้ความสนใจคึกคักกันมากกับเปิดโลกความรู้ ไปกับ วิศวะ SWU EGAIRLINES มีการนำ formula1 และ drone รวมทั้งสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีที่ไม่เรียนเคมี ด้านกิจกรรมที่คณะมนุษยศาสตร์ รุ่นพี่จำลองบรรยากาศของทุกสาขาภาษาอาชีพกันครบ ทั้งภาษาญี่ปุ่น ภาษาเพื่ออาชีพ ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อการสื่อสาร สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กภาษาไทย ภาษาจีน สารสนเทศศึกษา เอกจิตวิทยา ปรัชญาและศาสนา

หลักสูตรนาฏศิลป์สากล

หลักสูตรนาฏศิลป์สากล

ส่วนของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

จัดกิจกรรม ชีวิตแห่งการเรียนรู้แนะนำหลักสูตร 3 สาขา และมี Workshop สอนทำคันดัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่น่าสนใจ

คณะเศรษฐศาสตร์

ต้อนรับน้องๆ ด้วยกิจกรรม Econ Mystery Airline จำลองสถานการณ์ว่าน้องๆ ได้นั่งในเครื่องบินโดยสารลำหนึ่ง แต่เกิดเหตุขัดข้อง ทำให้เครื่องบินลำนี้สูญหายเข้าไปในเกาะลึกลับซึ่งจมอยู่ใต้ท้องทะเล

คณะศึกษาศาสตร์ EDU Airline

เปิดมิติความเป็นครูแบบใหม่ซึ่ง มศว มีชื่อเสียงด้านการสร้างอาชีพครูมาอยู่แล้วทั้งหมด 7 เอก ได้แก่ เอกการศึกษาปฐมวัย เอกการประถมศึกษาเอกการศึกษาพิเศษ เอกการศึกษาตลอดชีวิต เอกอุตสาหกรรมศึกษาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว เอกเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน SWUIC Airlines แต่งกายจำลองเป็นแอร์โฮสเตจและถ่ายภาพ จำลองห้องจัดเลี้ยงและห้องพักในโรงแรม

คณะพลศึกษา

เน้นจุดขายที่ “แข็งแรงแต่ไม่แข็งกระด้าง อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ” พบกับรุ่นพี่คณะพลศึกษาทั้ง 6 สาขา คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กับกิจกรรม ECE boutique airlines : We can make your dream! ให้ความรู้และแนะนำน้องๆ เกี่ยวกับการเรียน 2 สาขา และกิจกรรมของคณะเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้แก่ อะไรอยู่ในกิมจิ

โรส ศิรินทร์ทิพย์ ข้าวปั้น ฮอร์โมน แอปเปิ้ล เดอะสตาร์ ศิษย์ มศว ร่วมงาน

โรส ศิรินทร์ทิพย์ ข้าวปั้น ฮอร์โมน แอปเปิ้ล เดอะสตาร์ ศิษย์ มศว ร่วมงาน

นอกจากนี้ยังมีศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งด้านการเรียนและการเป็นนักแสดงอีกหลายคน ได้มาร่วมพูดสร้างแรงบันดาลใจให้แก่น้องๆ เช่น โรส ศิรินทร์ทิพย์ นักร้องที่มีผลงานเพลงล่าสุด ใช่..? ธีธัช รัตนศรีทัย หรือ ข้าวปั้น ฮอร์โมน เฟรชชี่ มศว นักร้อง นักแสดง เข้าสู่วงการด้วยการประกวดThe Trainer ปั้นฝันสนั่นเวที ปี 1 และมีผลงานละครซีรีส์ ฮอร์โมนส์ วัยว้าวุ่น เจเจ กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม นักแสดงที่มีผลงานจากภาพยนตร์เรื่อง เกรียน ฟิคชั่น และแอปเปิ้ล เดอะสตาร์ บัณฑิต ป้ายแดงคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นต้น

คงใกล้ถึงเวลาที่พ่อแม่ผู้ปกครองและน้องๆ นักเรียนชั้น ม.ปลาย จะได้รอลุ้นกันว่าน้องๆ จะสามารถสอบเข้าเรียนต่อได้ที่มหาวิทยาลัยสถาบันไหนกันแล้ว อย่างไรก็ตาม หากน้องๆ มุ่งมั่นทะเยอทะยานที่จะไปให้ถึงเส้นทางความใฝ่ฝันในอาชีพของตนเองแล้วละก็ การได้พบกับประสบการณ์จริงอย่างกิจกรรมการเปิดบ้านของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในวันนี้ ก็คงช่วยให้น้องๆ สามารถทำฝันให้เป็นจริงได้มากขึ้นเพราะ “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” ที่แท้จริงและยั่งยืน

โรส ศิรินทร์ทิพย์ ศิษย์เก่า มศว คณะมนุษย์

โรส ศิรินทร์ทิพย์ ศิษย์เก่า มศว คณะมนุษย์

หลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ