ทูตวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อ สวนดุสิต โครงการทูตวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารอบตัดสิน ทูตวัฒนธรรมอาเซียน

Home / ข่าวการศึกษา / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารอบตัดสิน ทูตวัฒนธรรมอาเซียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารอบตัดสิน

สรรหาทูตวัฒนธรรมอาเซียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU ASEAN Ambassador) รุ่นที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์2559 เวลา 09.00 – 13.00 น.

ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คลิก >>> ประกาศรายชื่อรอบสุดท้าย