QS QS World University Rankings 2019 การจัดอันดับ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย

ไทย อันดับร่วง ขณะที่ สิงคโปร์ ขึ้นครองอันดับ 1 ของเอเชีย การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

Home / ข่าวการศึกษา / ไทย อันดับร่วง ขณะที่ สิงคโปร์ ขึ้นครองอันดับ 1 ของเอเชีย การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

Quacquarelli Symonds หรือจะเรียกสั้น ๆ ว่า QS เป็นองค์กรระดับโลกด้านการศึกษาระดับอุมศึกษาที่ได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเป็นประจำทุกปีในทุก ๆ ด้าน โดยล่าสุดได้มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำเดือนมิถุนายน ปี 2562 หรือ QS World University Rankings 2019 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก 2019

และก็ยังคงเป็นสถาบันเทคโลยีแห่งแมสซาซูเซตส์ (MIT) จากสหรัฐอเมริกา ที่สามารถครองอันดับ 1 ของโลกเอาไว้ได้ตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา ส่วนในทวีปเอเชียอันดับ 1 ก็ยังคงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) จากประเทศสิงคโปร์ และสถาบันการศึกษาของไทยก็ยังคงเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ยังสามารถครองแชป์เอาไว้ได้เหมือนในปีที่ผ่านมา…

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

  1. ความมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation)
  2. ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อบัณฑิต (Employer Reputation)
  3. สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (Student to Faculty Ratio)
  4. การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ (Citations per Faculty)
  5. สัดส่วนอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติ (International Faculty Ratio & International Student Ratio)

10 อันดับแรก QS World University Rankings 2019

10 อันดับแรก มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

อันดับ 1 สถาบันเทคโลยีแห่งแมสซาซูเซตส์ (MIT) : สหรัฐอเมริกา

อันดับ 2 มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด : สหรัฐอเมริกา

อันดับ 3 มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด : สหรัฐอเมริกา

อันดับ 4 สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย (CalTech) : สหรัฐอเมริกา

อันดับ 5 มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด : สหราชอาณาจักร

อันดับ 6 มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ : สหราชอาณาจักร

อันดับ 7 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิส ในซูริก  : สวิตเซอร์แลนด์

อันดับ 8 อิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน : สหราชอาณาจักร

อันดับ 9 มหาวิทยาลัยชิคาโก : สหรัฐอเมริกา

อันดับ 10 ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ คอลเลจ ลอนดอน (UCL) : สหราชอาณาจักร

7 อันดับแรก มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ : สิงคโปร์ อบู่อันดับที่ 11 ของโลก

อันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง : สิงคโปร์ อยู่อันดับที่ 12 ของโลก

อันดับ 3 มหาวิทยาลัยชิงหฺวา : จีน อยู่อันดับที่ 17 ของโลก

อันดับ 4 มหาวิทยาลัยโตเกียว : ญี่ปุ่น อยู่อันดับที่ 23 ของโลก

อันดับ 5 มหาวิทยาลัยฮ่องกง : ฮ่องกง อยู่อันดับที่ 25 ของโลก

อันดับ 6 มหาวิทยาลัยปักกิ่ง : จีน อยู่อันดับที่ 30 ของโลก

อันดับ 7 มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล : เกาหลีใต้ อยู่อันดับที่ 36 ของโลก

QS World University Rankings 2019

8 มหาวิทยาลัยไทย : QS World University Rankings 2019

อันดับ 1 จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่อันดับที่ 271 ของโลก (ร่วงลงมาจากอันดับ 245 จากปี 2018)

อันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่อันดับที่ 380 ของโลก (ร่วงลงมาจากอันดับ 334 จากปี 2018)

อันดับ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยู่อันดับที่ 601-650 ของโลก

อันดับ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่อันดับที่ 651-700 ของโลก (ร่วงลงมาจากอันดับ 551-600 จากปี 2018)

อันดับ 5 (ร่วม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่อันดับที่ 801-1000 ของโลก (ร่วงลงมาจากอันดับ 751-800 จากปี 2018)

อันดับ 5 (ร่วม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่อันดับที่ 801-1000 ของโลก

อันดับ 5 (ร่วม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อยู่อันดับที่ 801-1000 ของโลก

อันดับ 5 (ร่วม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่อันดับที่ 801-1000 ของโลก

จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำเดือนมิถุนายน 2561 หรือ QS World University Rankings 2019 พบว่ามหาวิทยาลัยของไทยอันดับร่วงลงมาเกือบทุกมหาวิทยาลัย (โดยยังมีบางมหาวิทยาลัยที่ยังคงรักษาตำแหน่งเอาไว้ในอันดับเดิมได้) ซึ่งร่วงลงไปเกือบ 30 อันดับด้วยกัน ในขณะที่มหาวิทยาลัยชื่อดังของทวีปเอเชียขยับขึ้นจากปีที่แล้วเกือบทุกสถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยที่สามารถคว้าอันดับ 1 ไปครองได้ก็คือ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) ที่สามารถแซงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางของจีนขึ้นมาได้

บทความที่น่าสนใจ

ข้อมูลจาก FB : QS World University Rankingswww.topuniversities.com

Written by : Toey