นักวิเคราะห์การเงิน สาขาวิชาการเงิน

ใบอนุญาตด้านการเงิน ที่มืออาชีพควรมี | หลายประเทศทั่วโลกให้การยอมรับ

Home / บทความการทำงาน / ใบอนุญาตด้านการเงิน ที่มืออาชีพควรมี | หลายประเทศทั่วโลกให้การยอมรับ

หางานในด้านการเงิน มีการแข่งขันสูง อีกทั้งยังต้องการผู้ที่มีคุณสมบัติ และคุณภาพสูง เนื่องจากการเงินเป็นหัวใจหลักในทุกๆ องค์กร ดังนั้นบางอาชีพที่คุณใฝ่ฝัน อาจจะต้องมีใบเบิกทางกันบ้าง ซึ่งใบอนุญาตทั้ง 3 ประเภทนี้ จะเพิ่มโอกาสในการคว้าความฝันได้ง่ายขึ้น แต่การที่จะได้มาซึ่ง ใบอนุญาตด้านการเงิน ทั้ง 3 ประเภทนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย หลายๆ คน สอบหลายครั้งกว่าจะได้มา และหลายๆ คน ก็ถอดใจไปเสียก่อน เพราะปัจจัยเรื่องเงิน เนื่องจากการสอบแต่ละครั้งค่าใช้จ่ายไม่น้อยเลย แต่ถ้าตั้งใจทำจนสำเร็จแล้วล่ะก็ ผลได้รับ คุ้มค่าแน่นอน

ใบอนุญาตด้านการเงิน

Chartered Financial Analyst (CFA) certification

CFA ได้รับการยอมรับ และความนิยมมากที่สุด ในบรรดาใบอนุญาตด้านการเงินทั้งหมด ยิ่งช่วงปีหลังๆ มานี้ ความต้องการของตลาด ต่อผู้ที่มีใบอนุญาต CFA เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับผู้ที่ต้องการได้รับใบอนุญาต CFA ต้องผ่านการสอบวัดความรู้ด้านการเงิน ซึ่งผู้ที่สามารถผ่านการทดสอบจะถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติที่หลายๆ บริษัทต้องการตัวเลยก็ว่าได้

เส้นทางอาชีพ : นักวิเคราะห์การลงทุน

เมื่อคุณมีใบอนุญาต CFA แล้ว คุณสามารถทำงานด้านการวิเคราะห์การลงทุน ของธนาคาร กลุ่มผู้ลงทุน บริษัทประกัน หรือบริษัทใหญ่ต่างๆ

การสอบ

ในทุกๆ ปีจะมีการสอบเพียงปีละครั้งเท่านั้น สำหรับการสอบทั้ง 3 ระดับ ซึ่งประเทศไทย การสอบจะจัดขึ้นในเดือน มิถุนายน ในการสมัครสอบจะต้องเสียค่าสมัครสอบแรกเข้า 450 เหรียญดอลลาห์สหรัฐ ซึ่งจ่ายเพียงครั้งเดียว และค่าใช้จ่ายในการสอบทั้ง 3 ระดับ อีกครั้งละ 950 ดอลลาห์สหรัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.cfainstitute.org

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Financial Risk Manager (FRM) Certification

ในปัจจุบัน สถานการณ์เศรษฐกิจไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่ ซึ่งส่งผลในหลายๆ บริษัทเริ่มหันมาใส่ใจ เรื่องการจัดการกับความเสี่ยง ซึ่งส่งผลให้ความต้องการ นักบริหารความเสี่ยง มีมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจะเป็นนักบริหารความเสี่ยง จะต้องมีใบเบิกทางเช่นกัน ซึ่งก็คือ Financial Risk Manager (FRM) Certification ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

เส้นทางอาชีพ : นักบริหารความเสี่ยง

ผู้ที่มีใบอนุญาต FRM จะได้รับการยอมรับในการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ รูปแบบ ซึ่งขอบเขตการทำงานก็สามารถทำได้หลายอย่าง เช่น ที่ปรึกษาด้านความเสี่ยง นักวิเคราะห์ความเสี่ยง นักจัดการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการการลงทุน เป็นต้น

การสอบ

จะมีการสอบ 2 ส่วน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ครั้งต่อปี คือในเดือน พฤษภาคม และ เดือน พศจิกายน ซึ่งคุณจะต้องสอบผ่านทั้ง 2 ส่วน และทำงานในด้านการจัดการความเสี่ยง หรือด้านที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี ถึงจะได้รับใบอนุญาต ในการสมัครสอบจะต้องเสียค่าสมัครสอบแรกเข้า 400 เหรียญดอลลาห์สหรัฐ ซึ่งจ่ายเพียงครั้งเดียว และค่าใช้จ่ายในการสอบทั้ง 2 ส่วน อีกครั้งละ 475 ดอลลาห์สหรัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.garp.org

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Certified Financial Planner (CFP) Certification

ใบอนุญาต CFP ได้รับการยอมรับเป็นวงกว้าง ในสายอาชีพ นักวางแผนทางการเงิน ที่ 25 ประเทศทั่วโลกให้การยอมรับ

เส้นทางอาชีพ : นักวางแผนทางการเงิน

ผู้ที่มีใบอนุญาต CFP สามารถทำงานด้านการวางแผนทางการเงิน และที่ปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนมรดก วางแผนเกษียณอายุ วางแผนด้านประกัน เป็นต้น

การสอบ

เนื้อหาในการสอบจะแบ่งออกเป็น 6 ชุดวิชา คือ พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ การวางแผนการลงทุน การวางแผนการประกันภัย การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ การวางแผนภาษีและมรดก การจัดทำแผนการเงิน ซึ่งผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตจะต้องผ่าน การอบรม การสอบ และมีประสบการณ์การทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.tfpa.or.th

ขอบคุณข้อมูลจาก : 10 Finance Certifications for a Professional – Must Know

บทความแนะนำ :