LAW DPU ชวนอัพสกิลกฎหมาย

LAW DPU ชวนอัพสกิลกฎหมาย สำหรับตำรวจทหาร จบใน 28 เดือน

LAW DPU ชวนอัพสกิลกฎหมาย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ เปิดหลักสูตรปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
เหมาะที่จะเรียนด้านกฎหมาย

7 ลักษณะนิสัย เหมาะที่จะเรียนด้านกฎหมาย | คณะนิติศาสตร์

ก่อนเลือกคณะนิติศาสตร์ มาดูกันว่า ลักษณะนิสัยของน้องๆ เหมาะที่จะเรียนด้านกฎหมาย หรือไม่ โดยเฉพาะน้องๆ ที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร หรืออยากเรียนอะไร
พ.ร.บ. การศึกษาฯ ฉบับใหม่

พ.ร.บ. การศึกษาฯ ฉบับใหม่ เปิดให้คนทั่วไปเสนอความเห็น เกี่ยวกับร่างกฎหมายได้

พ.ร.บ. การศึกษาฯ ฉบับใหม่ พื่อเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้เข้าไปเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ.-12 มี.ค 62
คำศัพพ์ที่ต้องรู้ สำหรับสอบ O-net และรัฐศาสตร์

คำศัพพ์ที่ต้องรู้ สำหรับสอบ O-net และรัฐศาสตร์ ทำยังไงให้สังคมได้ 70 %

คำศัพพ์ที่ต้องรู้ สำหรับสอบ O-net และรัฐศาสตร์ ประชามติ คือ การที่ถามว่า เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย นั่นเอง มีการระบุในรัฐธรรมนูญฉบับแรกปี 2492 การนำมาใช้จริงครั้งแรก ในรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 19 วันที่ 19 สิงหาคม 2550 การนำประชามติมาใช้...