กฎหมาย คำศัพท์ รัฐศาสตร์ สังคม

คำศัพพ์ที่ต้องรู้ สำหรับสอบ O-net และรัฐศาสตร์ ทำยังไงให้สังคมได้ 70 %

Home / วาไรตี้ / คำศัพพ์ที่ต้องรู้ สำหรับสอบ O-net และรัฐศาสตร์ ทำยังไงให้สังคมได้ 70 %

มาเกร็งข้อสอบวิชาสังคม กับ Totorpeamai @TutorMe กับคลิปสั้นๆ ที่จะมาอธิบายให้เข้าใจ

คำศัพพ์ที่ต้องรู้ สำหรับสอบ O-net และรัฐศาสตร์

ประชามติ คืออะไร?

ประชามติ คือ การที่ถามว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” นั่นเอง

มีการระบุในรัฐธรรมนูญฉบับแรกปี 2492 การนำมาใช้จริงครั้งแรก ในรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 19 วันที่ 19 สิงหาคม 2550

การนำประชามติมาใช้ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20

ปฏิวัติ คืออะไร?

ปฏิวัติ คือ การเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง ไม่ว่าจะเป็น ประชาธิปไตย คอมมูนิสต์ เผด็จการ หรืออำนาจนิยม

ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบบสมบูรณาญาสิทธิ์ราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475

กบฏ คืออะไร? …

กบฏ คือ การทำล้มรัฐบาลแต่ทำไม่สำเร็จ
ส่วน รัฐประหาร คือ การที่ล้มรัฐบาลได้สำเร็จ ต้องการเปลี่ยนเฉพาะรัฐบาลเท่านั้น

สูตรลัดกฎหมาย สรุปสาระสำคัญ

สูตรลัด รัฐศาสตร์

เก็งแม่นเก็งโดน ต้องครูพี่แพร

ติดตามคลิปอื่นๆ ได้ที่ Tutorpearmai @TutorMe

Tutorpearmai แหล่งปันฝัน ของคนอยากติด

บทความแนะนำ