เรียนการโรงแรม ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

แนะแนวต่างประเทศ – เรียนการโรงแรม ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ถ้าหากพูดถึงการไปเรียนต่างประเทศ ก็มีหลายที่ให้เลือก แล้วทำไมเราต้องไป เรียนการโรงแรม ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จุดเด่นของที่นี่คืออะไร เรียนจบไปทำอะไรได้บ้าง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการ เตรียมเปิดสอนในไทย

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการ ผู้เรียนหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันฯ ซึ่งจำลองตามระบบการศึกษาของสวิส สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 7 เทอม หรือ 3 ปีครึ่ง