ข้อควรรู้ สำหรับผู้กู้ยืมกองทุน กยศ. กรอ. ในปี 2559

ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. หรือ กรอ. ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 ต้องทำประโยชน์ต่อสังคม ต้องมีอีเมล์เพื่อสมัครการใช้งานระบบ e-Studentloan