100 อันดับโรงเรียนไทย ที่มีมาตรฐานการศึกษาดีที่สุดในปี 2558!!

100 อันดับโรงเรียนไทย ที่มีมาตรฐานการศึกษาดีที่สุดในปี 2558!!

100 อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทย ในปี 2558!! : ซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวเป็นการจัดอันดับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งใช้เกณฑ์การพิจารณา