คนดังมีชื่อเสียง ที่เคยเป็นนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร (เรียงลำดับตามรุ่น)

นักเรียนทหาร อีกหนึ่งสาขาการเรียนที่ผู้ชายหลายๆ คนใฝ่ฝัน รวมรายชื่อคนดังที่เคยเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร