ทหาร นักเรียนทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร

คนดังมีชื่อเสียง ที่เคยเป็น นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร (เรียงลำดับตามรุ่น)

Home / วาไรตี้ / คนดังมีชื่อเสียง ที่เคยเป็น นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร (เรียงลำดับตามรุ่น)

นักเรียนทหาร เป็นอีกหนึ่งสาขาการเรียนที่ผู้ชายหลายๆ คนใฝ่ฝัน หากสอบคัดเลือกผ่านก็จะได้เป็นนักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) จากนั้นจะได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยไม่ต้องสอบอีก แถมยังได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยงระหว่างเรียน และเสียค่าใช้จ่ายน้อยมาก  หากสำเร็จการศึกษาตามสาขาวิชา ทหารบนยศร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี และร้อยตำรวจตรี จะได้รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร ตามสาขาวิชาและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทันทีโดยมิต้องหางานทำ ซึ่งเป็นค่านิยมที่ถูกปลูกฝังมาว่าเป็นอาชีพราชการที่มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับ สมศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายชาวไทย แคมปัส-สตาร์ ขอรวบรวมรายชื่อคนดังที่เคยเป็น นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร มาย้อนให้ทุกคนได้อ่านกันค่ะ น้องๆ คนไหนที่เป็นรุ่นน้อง นตท. เข้ามาคอมเมนท์แชร์ประสบการณ์การเรียนกันได้เลย –

คนดังมีชื่อเสียง ที่เคยเป็น นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และอดีตผู้บัญชาการทหารบก (นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 1)

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ อดีตผู้บัญชาการทหารบก (นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 6)

พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน

อดีตหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อดีตหัวหน้าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ และอดีตผู้บัชญาการทหารบก (นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 6)

พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ

อดีตรองหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อดีตรองหัวหน้าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย และ อดีต ผู้บัชญาการตำรวจแห่งชาติ (นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 6)

ทักษิณ ชินวัตร

ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 23 (นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 10) และ อดีต พันตำรวจโท (ถูกถอดยศ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุก พ.ต.ท.ทักษิณ เป็นเวลา 2 ปี ในคดีทุจริตจัดซื้อที่ดินจากกองทุนเพื่อการฟื้นและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ถนนรัชดาภิเษก มูลค่า 772 ล้านบาท ถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 และ 122 เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558 และให้มีผลในวันถัดไป)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 29 (นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12) นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือคสช., ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไทย[1] และประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

อภิรัชต์ คงสมพงษ์

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ หรือ “ผู้การแดง” ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก, สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล (นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 20)

พันเอก วินธัย สุวารี

โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และโฆษกกองทัพบกและนักแสดงชาวไทย มีผลงานแสดงเด่นในการรับบทเป็น สมเด็จพระเอกาทศรถ จากภาพยนตร์เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่30) 

พันเอก วันชนะ สวัสดี

พันเอก วันชนะ สวัสดี หรือ ผู้พันเบิร์ด (นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่34)  ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม รองผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและตุลาการศาทหารกรุงเทพฯ นอกจากเป็นทหารแล้วยังเป็นนักแสดงมากฝีมือ มีชื่อเสียงจากการรับบทเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในภาพยนตร์เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เกร็ดความรู้เพิ่มเติม* โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เป็นศูนย์รวมเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร เรียกว่า นักเรียนเตรียมทหาร (นตท.)

บทความแนะนำ