สมศ. ทดลองประเมิน นำร่องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

สมศ. ทดลองประเมิน นำร่องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
รายชื่อมหาวิทยาลัย 20 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรม - ความโปร่งใส

รายชื่อมหาวิทยาลัย 20 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรม – ความโปร่งใส

มหาวิทยาลัย 20 แห่ง สอบตกเกณฑ์ประเมินคุณธรรม - ความโปร่งใส โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการประเมิน จำนวน 66 แห่ง จาก 86 แห่ง
ยกเลิกประเมินแบบเก่า ใช้ระบบออนไลน์ลดภาระเอกสาร

ยกเลิกประเมินแบบเก่า ใช้ระบบออนไลน์ลดภาระเอกสาร

คุณครูมีเฮ! เมื่อรัฐบาล สั่ง สมศ. ยกเลิกประเมินแบบเก่า ใช้ระบบออนไลน์ลดภาระเอกสาร ในปี 2558 ต้องไปพัฒนาโรงเรียนกลุ่มนี้