3 มหาวิทยลัยไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้านคุณภาพของบัณฑิต ประจำปี 2018 โดย QS

ประกาศผลออกมาแล้ว สำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้านคุณภาพของบัณฑิต ปี 2018 (QS Graduate Employability Rankings 2018) ผ่านมุมมองของผู้จ้าง

สุดยอด! 2 มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้านคุณภาพของบัณฑิต 2017

ซึ่งเป็นการจัดอันดับด้านคุณภาพของบัณฑิตผ่านมุมมองของผู้จ้างงาน โดยสถาบัน Quacquarelli Symonds (QS) แห่งสหราชอาณาจักร มีรายละเอียดดังนี้