University World การจัดอันดับ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยด้านคุณภาพของบัณฑิต

สุดยอด! 2 มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้านคุณภาพของบัณฑิต 2017

Home / วาไรตี้ / สุดยอด! 2 มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้านคุณภาพของบัณฑิต 2017

จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้านคุณภาพของบัณฑิต QS Graduate Employability Rankings 2017 ซึ่งเป็นการจัดอันดับด้านคุณภาพของบัณฑิตผ่านมุมมองของผู้จ้างงาน โดยสถาบัน Quacquarelli Symonds (QS) แห่งสหราชอาณาจักร และได้ประกาศผลอย่างเป็นทางการออกมาแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีมหาวิทยาลัยของประเทศไทยติดอันดับเข้าไป 2 สถาบันการศึกษาด้วยกัน โดยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับเพียง 300 แห่งจากทั่วโลกเท่านั้น ดังนี้

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้านคุณภาพของบัณฑิต 2017

โดยมหาวิทยาลัยโลกด้านคุณภาพของบัณฑิต 5 อันดับแรกของโลก ได้แก่ 

อันดับที่ 1 Stanford University สหรัฐอเมริกา

อันดับที่ 2 Massachusetts Institute of Technology (MIT) สหรัฐอเมริกา

อันดับที่ 3 Tsinghua University ประเทศจีน

อันดับที่ 4 The University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย

อันดับที่ 5 University of Cambridge ประเทศสหราชอาณาจักร

สำหรับในประเทศไทยมีเพียง 2 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ ได้แก่ 

อันดับที่ 151-200 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับที่ 201+ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผลคือ คะแนนจากแบบสำรวจและฐานข้อมูลอื่นๆ จำนวน 5 ด้าน ได้แก่

1. ผลสำรวจทัศนคติของผู้จ้างงานบัณฑิต 37,000 คนจากทั่วโลก (Employer Reputation) 30%

2. ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับบริษัทผู้จ้างงานจากฐานข้อมูล Elsevier’s Scopus (Partnerships with Employers) 25%

3. ความสำเร็จของศิษย์เก่า (Alumni Outcomes) 20%

4. โอกาสในการติดต่อเข้าถึงนิสิตนักศึกษาของบริษัทผู้จ้างงาน (Employer-Student Connections) 15%

5. อัตราการจ้างงานบัณฑิต (Graduate Employment Rate) 10%

—————————————————————

ที่มา : http://www.chula.ac.th และ http://www.topuniversities.com

โพสต์เมื่อ December 6, 2016