QS University World การจัดอันดับ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยด้านคุณภาพของบัณฑิต

3 มหาวิทยลัยไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้านคุณภาพของบัณฑิต ประจำปี 2018 โดย QS

Home / ข่าวการศึกษา / 3 มหาวิทยลัยไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้านคุณภาพของบัณฑิต ประจำปี 2018 โดย QS

ประกาศผลออกมาแล้ว สำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้านคุณภาพของบัณฑิต ประจำปี 2018 (QS Graduate Employability Rankings 2018) ผ่านมุมมองของผู้จ้างงาน โดยเป็นการจัดอันดับจากสถาบัน QS หรือ Quacquarelli Symonds ซึ่งเป็นสถาบันการจัดอันดับที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากประเทศอังกฤษ

3 มหาวิทยลัยไทย ติดอันดับโลก 2018

โดยได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยมาแล้วทั่วโลกในหัวข้อต่างๆ ซึ่งในปีนี้ Stanford University ก็ยังสามารถครองแชมป์อันดับ 1 เอาไว้ได้เหมือนเดิม ส่วนมหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับเข้าไปในปีนี้ มีด้วยกัน 3 สถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามลำดับ

การจัดอันดับ มหาวิทยาลัยโลกด้านคุณภาพของบัณฑิต 2018

สำหรับ ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้านคุณภาพของบัณฑิต ประจำปี 2018 ที่มีความเป็นเลิศในการทำงานและถูกจ้างงานมากที่สุด ได้แก่

อันดับ 1 Stanford University (ซึ่ง Stanford เป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่ได้รับคะแนนเต็ม ทั้งในด้านชื่อเสียงของนายจ้าง ความสำเร็จของศิษย์เก่า และการร่วมมือกับนายจ้าง)

อันดับ 2 University of California, Los Angeles (UCLA)

อันดับ 3 Harvard University

อันดับ 4 The University of Sydney

อันดับ 5 Massachusetts Institute of Technology (MIT)

อันดับ 6 University of Cambridge

อันดับ 7 The University of Melbourne

อันดับ 8 University of Oxford

อันดับ 9 University of California, Berkeley (UCB)

อันดับ 10 Tsinghua University

การจัดอันดับ มหาวิทยาลัยโลกด้านคุณภาพของบัณฑิต 2018

สำหรับ มหาวิทยาลัยไทย ที่ติดอันดับเข้าไปมีทั้งสิ้น 3 สถาบันการศึกษา ได้แก่

อันดับ 251-300 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 301-500 มหาวิทยาลัยมหิดล

อันดับ 301-500 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผลคือ คะแนนจากแบบสำรวจและฐานข้อมูลอื่นๆ จำนวน 5 ด้าน ได้แก่

  1. ผลสำรวจทัศนคติของผู้จ้างงานบัณฑิต 30,000 คนจากทั่วโลก (Employer Reputation) 30%
  2. ความสำเร็จของศิษย์เก่า (Alumni Outcomes) 20%
  3. ความร่วมมือกับนายจ้างต่อคณะ/สาขาวิชา (Partnerships with Employers per Faculty) 25%
  4. โอกาสในการติดต่อเข้าถึงนิสิตนักศึกษาของบริษัทผู้จ้างงาน (Employer/Student Connections) 10%
  5. อัตราการจ้างงานบัณฑิต (Graduate Employment Rate) 10%

บทความที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลจาก : www.topuniversities.com