พานพุ่มสักการะ ปรีดี พนมยงค์

พานพุ่มสักการะ ปรีดี พนมยงค์ ปี 60 สะท้อนอัตลักษณ์ “เด็กธรรมศาสตร์” มองมิติใหม่ แต่ไม่นอกกรอบ

ร่วมงาน วันปรีดี พนมยงค์” ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ค.60 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น. พานพุ่มสักการะ ปรีดี พนมยงค์

นิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ สอนแนวคิด จำได้ เข้าใจ ใช้เป็น ปั้นนักกฎหมายตอบโจทย์โลกธุรกิจ

เมื่อมีสังคมที่ไหน ย่อมต้องมีกฎหมายที่นั่น แสดงให้เห็นว่ากฎหมายนั้นมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก
พานพุ่มดอกไม้วันปรีดี

ไอเดียดี! มธ. เปลี่ยน พานพุ่มดอกไม้วันปรีดี เป็นของใช้มีประโยชน์

ดูเป็นไอเดียทำพานไหว้ครูได้เลย พานพุ่มวันปรีดี นำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ สร้างสรรค์มาก - พานพุ่มดอกไม้วันปรีดี เป็นของใช้มีประโยชน์