5 มหาวิทยาลัยไทย ร่วมมือกับสถาบันขงจื่อ

5 มหาวิทยาลัยไทย ร่วมมือกับสถาบันขงจื่อ หวังยกระดับศักภาพภาษาจีน

5 มหาวิทยาลัยในไทย ร่วมมือกับสถาบันขงจื่อ จัดทำโครงกายกระดับนักศึกษา บุคลากรทางด้านการศึกษา และกำลังแรงงานในพื้นที่ ให้เป็นเลิศด้านภาษาจีน
การสอบวัดระดับภาษาต่างๆ

การสอบวัดระดับภาษาต่างๆ ที่สามารถเอาไปสมัครทุน และยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้

การสอบวัดระดับภาษาต่างๆ ที่สามารถเอาไปสมัครทุน และยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ ซึ่งการสอบวัดระดับภาษานั้นจะมีทั้งระดับความสามารถในการใช้ภาษาจีน ญี่ปุ่น ฯลฯ