การสอบวัดระดับภาษาอังฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น สอบวัดระดับภาษา เรียนภาษาเกาหลี

การสอบวัดระดับภาษาต่างๆ ที่สามารถเอาไปสมัครทุน และยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้

Home / วาไรตี้ / การสอบวัดระดับภาษาต่างๆ ที่สามารถเอาไปสมัครทุน และยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้

สำหรับที่ใครเรียนสายภาษาอยู่แล้วคงรู้ว่าแต่ละภาษานั้นมีการสอบวัดระดับแยกเฉพาะของแต่ละภาษา แต่สำหรับใครที่ไม่ได้ศึกษาภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ ก็คงจะไม่คุ้นชื่อการสอบวัดระดับของภาษาต่างประเทศอื่นๆ

การสอบวัดระดับภาษาต่างๆ

ในวันนี้เราเลยมาจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับการทดสอบวัดระดับภาษาอื่นๆ กัน เพราะการทดสอบวัดระดับเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการสมัครงาน สมัครทุนเรียนต่อต่างประเทศ สมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในไทย และต่างประเทศได้ อีกทั้งยังได้ใช้ตอนเริ่มเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อเรียนตัวต่อของวิชาภาคภาษาต่างๆ ได้อีกด้วย เรามาดูกันดีกว่าว่าการทดสอบภาษาต่างประเทศมีภาษาอะไรกันบ้าง

การสอบวัดระดับภาษาจีน

การสอบวัดระดับภาษาจีน หรือ HSK เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลาง เพื่อวัดความสามารถในการนำภาษาจีนไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งในด้านของการทำงาน และการเรียน ซึ่งการทดสอบจะแบ่งออกเป็น 6 ระดับ โดยไล่จากระดับ 1 ไปถึง 6 แต่ถ้าเป็นผู้ที่อยู่ในระดับชั้นประถม และมัธยมจะเป็นการสอบ YCT แทน

นอกจากนี้ก็ยังมีการวัดระดับแบบ HSKK หรือการสอบวัดระดับความสามารถในการพูดภาษาจีน การทดสอบจะแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับคือ ระดับต้น กลาง สูง ซึ่งในการสอบจะสอบด้วยวิธีอัดเสียง และ BCT การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนเชิงธุรกิจ

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

การสอบวัดระดับ JLPT เป็นการทดสอบวัดระดับการใช้ภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างชาติ โดยการสอบจะมีทั้งการฟัง การอ่าน ไวยกรณ์ และคำศัพท์ การทดสอบจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับโดยไล่จะระดับ 5 ไปหาระดับ 1 ซึ่งผลสอบนี้สามารถนำไปใช้ในการสมัครงานได้ เพราะคนที่อยากเป็นล่ามญี่ปุ่นควรต้องได้อย่างน้อยระดับ N2 และผลสอบนี้ก็ยังนำไปใช้สมัครทุน และยื่นเข้ามหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นได้ โดยผู้สมัครสอบสามารถเลือกเลเวลที่ต้องการสอบได้เลย ไม่ต้องสอบเรียงลำดับเป็นขั้นจากระดับต่ำสุดไปเรื่อยๆ จนถึงขั้นสูงสุด

การสอบวัดระดับภาษาเกาหลี

การสอบวัดระดับภาษาเกาหลีหรือการสอบ TOPIK เป็นข้อสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาเกาหลีของคนต่างชาติ การทดสอบจะมีทั้งหมด 6 เลเวลด้วยกัน โดยจะไล่จาก 1 ไปถึง 6 แต่การสอบนี้จะมีข้อสอบเพียงแค่สองชุดคือ Topik I และ Topik II ซึ่ง Topik I จะเป็นการสอบเลเวล 1-2 และ Topik II จะเป็นการทดสอบในเลเวล 3-6 และในการสอบก็เหมือนกับภาษาญี่ปุ่นที่ไม่ต้องสอบเรียงลำดับ ผู้สอบจะเลือกสอบ Topik I ก่อน หรือจะไม่สอบ แล้วไปสอบ Topik II ทีเดียวเลยก็ได้

การสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส

การทดสอบระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศสนั้นมีแบบทดสอบให้เลือกหลากหลาย ขึ้นอยู่กับผู้ที่จัดสอบ ถ้าเป็นเกณฑ์ของสภายุโรปจะเป็นการทดสอบที่ใช้ชื่อว่า CECR สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ระดับได้แก่ A1 และ A2 เป็นระดับเริ่มต้น B1 และ B2 เป็นระดับกลาง C1 และ C2 เป็นระดับสูง ซึ่งถ้าจะนำผลสอบนี้ไปใช้งานควรจะมีผลสอบอย่างน้อยอยู่ในระดับ B2 หรือไม่ก็ C1

TCF แบบทดสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสที่ถูกกำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ผลคะแนนนี้มักจะนำไปใช้ในการสอบเข้า เรียนต่อในระดับปริญญาตรี และโท ซึ่งผลสอบนี้มีอายุแค่ 2 ปี และการสอบวัดระดับอีกชุดหนึ่งที่ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการของฝรั่งเศสเหมือนกันก็คือ  DELF ซึ่งผลสอบนี้จะเก็บไว้ได้ตลอดไม่มีวันหมดอายุ

การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

ทุกคนคงจะคุ้นเคยกับการสอบ TOEIC, TOFEL, IELTS กันอยู่แล้ว ซึ่งสามตัวนี้มีข้อแตกต่างกันคือ TOEIC จะเป็นการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ จะเหมาะสำหรับการนำไปสมัครงาน แต่ TOFEL กับ IELTS จะนำไปใช้ในการเรียนต่อต่างประเทศ

บทความแนะนำ