อาชีวศึกษาไทย ร่วมมือกับสถาบัน KOSEN ยกระดับคุณภาพการศึกษา

อาชีวศึกษาไทย ร่วมมือกับสถาบัน KOSEN ของญี่ปุ่น ทำหลักสูตรอาชีวะคุณภาพ

อาชีวศึกษาไทย ร่วมมือกับสถาบัน KOSEN ของญี่ปุ่น จัดทำหลักสูตรใหม่ สุดพรีเมี่ยม เพื่อยกระดับการศึกษาของอาชีวศึกษาไทย หลักสูตรใหม่มีรูปแบบการสอนเหมือนญี่ปุ่น