สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร

ว.อีเทค-ว.เทคนิคธัญบุรี สุดยอดอาชีวะฯ คว้าแชมป์ “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร”

ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร ครั้งที่ 8 จัดโดยวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
อาชีวศึกษาไทย ร่วมมือกับสถาบัน KOSEN ยกระดับคุณภาพการศึกษา

อาชีวศึกษาไทย ร่วมมือกับสถาบัน KOSEN ของญี่ปุ่น ทำหลักสูตรอาชีวะคุณภาพ

อาชีวศึกษาไทย ร่วมมือกับสถาบัน KOSEN ของญี่ปุ่น จัดทำหลักสูตรใหม่ สุดพรีเมี่ยม เพื่อยกระดับการศึกษาของอาชีวศึกษาไทย หลักสูตรใหม่มีรูปแบบการสอนเหมือนญี่ปุ่น