ปวช ปวส ศิลปกรรม หลักสูตรใหม่อาชีวะ อาชีวะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

สอศ.ผุด 5 สาขาวิชา หลักสูตรใหม่สอนอาชีวะ (มีงานรองรับ)

Home / ข่าวการศึกษา / สอศ.ผุด 5 สาขาวิชา หลักสูตรใหม่สอนอาชีวะ (มีงานรองรับ)

17 พ.ค. ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ บอร์ด กอศ.ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน 5 สาขาวิชาใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆ ของประเทศ

สอศ.ผุด 5 สาขาวิชา หลักสูตรใหม่สอนอาชีวะ

โดยหลักสูตรใหม่ ใน 5 สาขาวิชาดังกล่าวนั้น แบ่งออกเป็นดังนี้

หลักสูตรประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 สาขาวิชา ได้แก่

1.คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
2.คอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
3.ซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว

ซึ่งเป็นความต้องการของตลาดแรงงานในขณะนี้ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ได้พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และภาคเอกชน ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในวงการไอที

หลักสูตรประเภทวิชาศิลปกรรม 2 สาขาวิชา คือ

1.การพิมพ์สกรีน
2.ออกแบบนิเทศศิลป์

ซึ่งทั้ง 2 สาขานี้ สอศ. จัดการเรียนการสอนอยู่แล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แต่ยังไม่เคยจัดในระดับ ปวส.“

ทั้งนี้ หลักสูตร ปวส.ทั้ง 5 สาขาวิชานี้ จะเริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป โดยผู้เรียนหลักสูตรใหม่ในสาขาต่างๆ มีงานรองรับแน่นอน ยกตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ มีอาชีพโปรมแกรมเมอร์ ,คอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน มีงานจะออกเเบบเกม ผลิตสื่อมัลติมีเดีย ศิลปินภาพดิจิตอล สร้างเทคนิคพิเศษบนงานภาพยนตร์ ส่วนซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว ก็สามารถเป็นนักโปรแกรม หรือนักทดสอบซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัวได้” เลขาธิการ กอศ. กล่าว.“

สอศ.ผุด 5 สาขาวิชา หลักสูตรใหม่สอนอาชีวะ (มีงานรองรับ)

แหล่งข่าวจาก www.dailynews.co.th/education/398165