อยากปรับ/ย้าย/เปลี่ยนงาน จะทำยังไง ? จะเสี่ยงดีหรือไม่ดี

อยากปรับ/ย้าย/เปลี่ยนงาน จะทำยังไงดี จะเสี่ยงดีหรือเปล่า ?

อยากปรับ/ย้าย/เปลี่ยนงาน - ย้ายภายในองค์กร จะดีกว่า การลาออกไปทำงานที่ใหม่หรือเปล่า ? และการเปลี่ยนเพื่อให้ได้ทักษะใหม่ๆ จะเสี่ยงหรือไม่
5 เทคนิค สัมภาษณ์งานไม่ถนัดให้ได้งาน

5 เทคนิค สัมภาษณ์งานไม่ถนัดให้ได้งาน | การเปลี่ยนสายงาน

งานที่ได้หรือสมัครกลับไม่ตรงกับสิ่งที่ชอบ หรือสายที่เรียนมา อยากจะเปลี่ยนสายงานไปทำงานอื่นๆ บ้าง - 5 เทคนิค สัมภาษณ์งานไม่ถนัดให้ได้งาน