อยากจะเป็นหมอ ? ต้องเรียนรายวิชาอะไร ให้ความรู้แน่นๆ ตั้งแต่มัธยม

อยากจะเป็นหมอ นักเรียนต้องมีรากฐานรายวิชาสำคัญที่แข็งแรง ซึ่งประกอบไปด้วยวิชาชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ
หลักสูตรเรียนแพทย์

หลักสูตรเรียนแพทย์ ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก เหมือนหรือแตกต่างกัน ?

หลักสูตรเรียนแพทย์ ของทุกประเทศทั่วโลก - หลักสูตรแกนกลางในการเรียนแพทย์จะมีอยู่ 2 แบบหลักๆ ที่ใช้กันทั่วโลก คือ MD กับ MBBS
รายชื่อคณะแพทย์

รายชื่อคณะแพทย์ 16 สถาบันในไทย ที่ได้รับการรองรับจากมาตรฐานโลก

ตากการตรวจประเมินมาตรฐานของบัณฑิตคณะแพทย์ ของสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) มีทั้งหมด 16 สถาบันในไทยที่ผ่านการรับรองระดับสากล

เจ๋งมาก! ‘โน้ต รวิสรา’ บัณฑิตนิเทศ กลับไปเริ่มเรียนหมอใหม่

"โน้ต รวิสรา โล่สุวรรณกุล" เรียนจบคณะนิเทศศาสตร์แล้ว เธอขอทำตามความฝันตัวเองตั้งแต่เด็กคือการเป็นหมอ และตอนนี้เธอเพิ่งสอบติดหมอที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกำลังจะเริ่มเรียนปีหนึ่งใหม่อีก 6 ปี ย้อนกลับไป มาอ่านเรื่องราวดีๆ ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ค่ะ