กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์ เรียนหมอ

รายชื่อคณะแพทย์ 16 สถาบันในไทย ที่ได้รับการรองรับจากมาตรฐานโลก

Home / ข่าวการศึกษา / รายชื่อคณะแพทย์ 16 สถาบันในไทย ที่ได้รับการรองรับจากมาตรฐานโลก

คณะแพทย์เป็นคณะในฝันของเด็กหลายๆ คน และในประเทศไทยก็มีหลายสถาบันที่เปิดคณะแพทยศาสตร์ ในอันดับต้นๆ เด็กส่วนมากก็น่าจะเลือกหมอ ม.มหิดล หรือไม่ก็จุฬาฯ แต่ในความเป็นจริงแล้วประเทศไทยยังมี รายชื่อคณะแพทย์ 16 มหาวิทยาลัยด้วยกัน ที่ได้รับการรองรับจากมาตรฐานโลก

รายชื่อคณะแพทย์ ที่ได้รับการรองรับจากมาตรฐานโลก

วันที่ 14 มี.ค. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกมาแถลงให้ข้อมูลความคืบหน้าเรื่อง การตรวจประเมินมาตรฐานของบัณฑิตคณะแพทย์ ของสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.)

สมพ.ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล

สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) เป็นหน่วยงานที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) จัดตั้งขึ้นมาในปี 2559 เพื่อทำหน้าที่ตรวจประเมิน และรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทย์ศาสตร์ ในประเทศไทย อีกทั้ง สมพ. ก็ได้รับการรองรับจากสมาพันธ์แพทยศาสตร์ศึกษาโลก ให้เป็นสถาบันที่ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ด้วยเกณฑ์มาตรฐานสากล ดังนั้นจึงหมายถึงว่า สถาบันที่ผ่านการตรวจจาก สมพ. นั้นได้รับการรองรับว่าเป็นแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล

16 สถาบันการแพทย์ไทยผ่านการรับรองมาตรฐานสากล

และสถาบันที่ได้รับการรองรับนั้น ไม่ได้หมายถึงแค่มหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐาน แต่บัณฑิตที่จบจากสถาบันนั้นๆ ก็ได้รับการรับรองด้วย โดยรายชื่อทั้งหมด 16 สถาบัน จาก 22 สถาบันในไทยมีรายชื่อดังนี้

 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา
 • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี (มทร.) สุรนารี
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ที่มา : mgronline.com , IMEAc

บทความแนะนำ