คณะแพทยศาสตร์ เรียนหมอ

หลักสูตรเรียนแพทย์ ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก เหมือนหรือแตกต่างกัน ?

Home / วาไรตี้ / หลักสูตรเรียนแพทย์ ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก เหมือนหรือแตกต่างกัน ?

หมอยังคงเป็นอาชีพในฝันสำหรับเด็กหลายๆ คน แต่การสอบเข้าคณะแพทย์ ของมหาวิทยาลัยไทยก็ยากมาก แถมอัตราการแข่งขันก็สูงมาก จึงทำให้เด็กหลายคนเลือกที่จะไปเรียนหมอต่อที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ แต่ทุกคนรู้หรือไม่ว่า หลักสูตรการเรียนหมอนั้นไม่ได้มีแค่หลักสูตรเดียว วันนี้เราเลยนำหลักสูตรการเรียนหมอแต่ละแบบมาฝากกัน

หลักสูตรเรียนแพทย์ ของทุกประเทศทั่วโลก

หลักสูตรแกนกลางในการเรียนแพทย์จะมีอยู่ 2 แบบหลักๆ ที่ใช้กันทั่วโลก คือ MD กับ MBBS ซึ่งสองหลักสูตรนี้ก็คล้ายๆ กัน แต่จะต่างกันตรงความต่อเนื่อง ถ้าเป็น MBBS จะจบที่ในระดับปริญญาตรี ส่วนหลักสูตร  MD จะเป็นหลักสูตรที่เรียนตั้งแต่เริ่มต้น และสามารถเรียนต่อเนื่องในสาขาเฉพาะทางได้ ส่วนรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรจะเป็นยังไง มาดูกันเลย

1. MD

MD ย่อมาจาก Doctor of Medicine เป็นการเรียนแพทย์ธรรมดา จนถึงระดับการเรียนแพทย์เฉพาะทาง ตามหลักสูตรนี้สามารถเรียนต่อเนื่องได้จนจบระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกได้เลย โดยเริ่มจากการ เรียน Pre-Med วิชาพื้นฐานก่อนประมาณ 4 ปี พอขึ้นปีสูงขึ้นก็เริ่มเรียน และฝึกงานใน เรื่องเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็น อายุรศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์, สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา ฯลฯ จากนั้นก็สอบใบประกอบวิชาชีพ และเรียนต่อเฉพาะด้าน หลักสูตรนี้จะใช้กับประเทศสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ญี่ปุ่น, ไทย และเยอรมัน เป็นต้น

2. MBBS

MBBS ย่อมาจาก Bachelor of Medicine-Bachelor of Surgery หลักสูตรเรียนแพทยศาสตร์อีกแบบหนึ่ง ในหลักสูตรนี้มีเอาไว้เพื่อ เตรียมพร้อมนักศึกษาแพทย์ในทุกๆ ด้าน ก่อนที่จะไปเรียนเฉพาะทาง ดังนั้นวิชาที่เรียนในหลักสูตรก็จะเป็น กายวิภาคศาสตร์, สรีรวิทยา, ชีวเคมีทางการแพทย์ประยุกต์, เภสัชวิทยาประยุกต์, พยาธิวิทยา, จุลชีววิทยา, โสตศอนาสิกวิทยา, โรคผิวหนัง, กุมารเวชศาสตร์ และศัลยกรรมทั่วไป ส่วนมากหลักสูตรนี้จะเรียนให้จบภายใน 4 ปีครึ่ง จากนั้นก็ต้องไปฝึกงาน ถึงจะเรียนจบจากหลักสูตรนี้ได้

หลังจากจบหลักสูตรนี้ไปแล้ว จะไปเรียนต่อในหลักสูตรของ MD ต่อเพื่อเรียนเฉพาะด้าน หรือเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปก็ได้ หลักสูตรนี้จะใช้กับประเทศจีน, สหราชอาณาจักร, อินเดีย, มาเลเซีย, นิวซีแลนด์ และเกาะฮ่องกงเป็นต้น

**หลักสูตรทั้งสองแบบนั้นอาจจะมีชื่อเรียกที่ต่างกันไป ตามแต่ภาษาของแต่ละประเทศ เช่น MBBS ก็สามารถเรียกเป็น MB ChB, BMBS ได้เป็นต้น รวมถึงช่วงเวลาที่ใช้ในการเรียนของแต่ละหลักสูตร ในแต่ละประเทศก็อาจจะเหมือนกัน หรือแตกต่างกันไปบ้าง ตามแต่การพิจารณาของบุคคลที่ดูแล และจัดการหลักสูตร

ที่มา : medclerkships.comwikipedia , MedTu

บทความแนะนำ