ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี 2562 – เรียน 1 ปี

ปี 2562 ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ที่ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการทรัพยากร การขนส่งและโลจิสติกส์

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครพนักงาน 13 คุณวุฒิ ภายในวันที่ 2-18 เมษายนนี้

โอกาสมาถึงแล้ว ไปรษณีย์ไทยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 13 คุณวุฒิ เพื่อเข้าเป็นพนักงานรวมจำนวน 16 ตำแหน่ง ในวันที่ 2-18 เมษายน 2561