รับสมัครงาน ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี 2562 – เรียน 1 ปี

Home / บทความการทำงาน / ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี 2562 – เรียน 1 ปี

ข่าวดีสำหรับคนที่อยากทำงานกับไปรษณีย์ไทย ลองอ่านรายละเอียดนี้ ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันนี้ – 9 พฤษภาคม 2562

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี 2562

เปิดรับสมัคร

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในสายสามัญ หรือ กศน. และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ถึง 25 ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 – วันที่ 9 พฤษภาคม 2545)

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปี 2562

เข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์

เข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะการทำงานด้านต่างๆ ในระบบงานไปรษณีย์ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการทรัพยากร การขนส่งและโลจิสติกส์ การตลาด กฎหมาย ภาษีอากร ฯลฯ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษา 1 ปี

ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนการไปรษณีย์จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งพนักงานไปรษณีย์ ระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ตรวจสอบคุณสมบัติ

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมบันทึกข้อมูลการสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th ตั้งแต่วันนี้ – 9 พฤษภาคม 2562

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

โดยชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ได้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้าน

File แนบ PDF รายละเอียดประกาศรับสมัคร นักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปี 2562

บทความน่าสนใจเกี่ยวกับเงินเดือน