ครูผู้ช่วย รับสมัครงาน

รับสมัครครูผู้ช่วย สมัครวันแรก กว่า 3.3 หมื่นคน | เช็คอัตราว่าง ที่นี่

Home / ข่าวการศึกษา / รับสมัครครูผู้ช่วย สมัครวันแรก กว่า 3.3 หมื่นคน | เช็คอัตราว่าง ที่นี่

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2560 ใน 64 จังหวัด และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) โดยมีตำแหน่งว่างบรรจุได้ 6,437 อัตรา ใน 61 สาขา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2560 โดยปีนี้มี 36 สาขา ที่รับสมัครเฉพาะผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีกครู มีอัตราว่าง 4,357 อัตรา และอีก 25 สาขา เปิดรับสมัครทั้งผู้ที่มีใบอนุญาตฯ และไม่มีใบอนุญาตฯ มีอัตราว่าง 2,080 อัตรา

ซึ่งยอดรับสมัครครูผู้ช่วยวันแรกในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา มีผู้สมัคร 33,188 คน แบ่งเป็น สมัครใน 36 สาขา จำนวน 18,055 คน และอีก 25 สาขา จำนวน 15,133 คน

ทั้งนี้ พื้นที่ที่มีผู้สมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) นครราชสีมา 2,925 คน กศจ.กรุงเทพฯ 1,905 คน กศจ.ชลบุรี 1,712 คน กศจ.สุรินทร์ 1,566 คน และ กศจ.บุรีรัมย์ 1,395 คน

สาขา ‘เขมร-ภูมิศาสตร์ – พยาบาล – จิตรกรรม – โขน’ ไม่มีผู้สมัคร

ยอดสมัครทั้ง 61 สาขา

 1. คณิตศาสตร์ ว่าง 748 อัตรา สมัคร 3,610 คน
 2. ภาษาไทย ว่าง 1,210 อัตรา สมัคร 2,380 คน
 3. ภาษาอังกฤษ ว่าง 813 อัตรา สมัคร 4,283 คน
 4. ภาษาฝรั่งเศส ว่าง 14 อัตรา สมัคร 7 คน
 5. ภาษาเยอรมัน ว่าง 2 อัตรา สมัคร 3 คน
 6. ภาษาสเปน ว่าง 1 อัตรา สมัคร 1 คน
 7. ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน ว่าง 195 อัตรา สมัคร 281 คน
 8. ภาษาญี่ปุ่น ว่าง 72 อัตรา สมัคร 41 คน
 9. ภาษาเกาหลี ว่าง 13 อัตรา สมัคร 3 อัตรา
 10. ภาษาเวียดนาม ว่าง 8 อัตรา สมัคร 8 อัตรา
 11. ภาษาพม่า ว่าง 4 อัตรา สมัคร 5 คน
 12. ภาษาเขมร ว่าง 1 อัตรา สมัคร 0 คน
 13. ภาษามลายู ว่าง 1 อัตรา สมัคร 7 คน
 14. วิทยาศาสตร์ ว่าง 97 อัตรา สมัคร 2,513 คน
 15. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ว่าง 141 อัตรา สมัคร 2,341 คน
 16. ฟิสิกส์ ว่าง 110 อัตรา สมัคร 577 คน
 17. เคมี ว่าง 45 อัตรา สมัคร 472 คน
 18. ชีววิทยา ว่าง 46 อัตรา สมัคร 649 คน
 19. สังคมศึกษา ว่าง 379 อัตรา สมัคร 3,396 คน
 20. พุทธศาสนา ว่าง 2 อัตรา สมัคร 1 คน
 21. ภูมิศาสตร์ ว่าง 1 อัตรา สมัคร 0 อัตรา
 22. ประวัติศาสตร์ ว่าง 1 อัตรา สมัคร 4 คน
 23. สุขศึกษา ว่าง 70 อัตรา สมัคร 138 คน
 24. พลศึกษา ว่าง 221 อัตรา สมัคร 1,900 คน
 25. พยาบาลศาสตร์ ว่าง 1 อัตรา สมัคร 0 คน
 26. ดนตรี ว่าง 26 อัตรา สมัคร 73 คน
 27. ดนตรีศึกษา ว่าง 31 อัตรา สมัคร 70 คน
 28. ดนตรีไทย ว่าง 77 อัตรา สมัคร 148 คน
 29. ดนตรีสากล ว่าง 117 อัตรา สมัคร 146 คน
 30. ดนตรีพื้นเมือง ว่าง 1 อัตรา สมัคร 5 คน
 31. ดุริยางคศิลป์/ดุริยางค์ ว่าง 11 สมัคร 5 คน
 32. ศิลปะ ว่าง 11 อัตรา สมัคร 15 คน
 33. ศิลปศึกษา ว่าง 127 อัตรา สมัคร 353 คน
 34. จิตรกรรม ว่าง 1 อัตรา สมัคร 0 คน
 35. ทัศนศิลป์ ว่าง 41 อัตรา สมัคร 30 คน
 36. นาฏศิลป์ ว่าง 185 อัตรา สมัคร 494 คน
 37. นาฏศิลป์ (โขน) ว่าง 1 อัตรา สมัคร 0 คน
 38. คอมพิวเตอร์ ว่าง 56 อัตรา สมัคร 2,484 คน
 39. อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ว่าง 69 อัตรา สมัคร 346 คน
 40. อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างก่อสร้าง) ว่าง 5 อัตรา สมัคร 14 คน
 41. อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์) ว่าง 1 อัตรา สมัคร 3 คน
 42. อุตสาหกรรมไฟฟ้า ว่าง 2 อัตรา สมัคร 13 คน
 43. เกษตร/ เกษตรกรรม/ เกษตรศาสตร์ ว่าง 62 อัตรา สมัคร 300 คน
 44. คหกรรม/ คหกรรมศาสตร์ ว่าง 75 อัตรา สมัคร 237 คน
 45. คหกรรมศาสตร์ (อาหาร) ว่าง 5 อัตรา สมัคร 5 คน
 46. ประถมศึกษา ว่าง 338 อัตรา สมัคร 677 คน
 47. ปฐมวัย/ อนุบาลศึกษา ว่าง 670 อัตรา สมัคร 3,747 คน
 48. จิตวิทยาและการแนะแนว ว่าง 142 อัตรา สมัคร 238 คน
 49. วัดผลและประเมินผลการศึกษา ว่าง 24 อัตรา สมัคร 38 คน
 50. เทคโนโลยีทางการศึกษา ว่าง 6 อัตรา สมัคร 218 คน
 51. บรรณารักษ์ ว่าง 95 อัตรา สมัคร 123 คน
 52. โสตทัศนศึกษา ว่าง 6 อัตรา สมัคร 56 คน
 53. การเงิน/ บัญชี ว่าง 28 อัตรา สมัคร 550 คน
 54. เศรษฐศาสตร์ ว่าง 1 อัตรา สมัคร 9 คน บริหารธุรกิจ
 55. ว่าง 3 อัตรา สมัคร 59 คน ธุรกิจ/ ธุรกิจศึกษา
 56. ว่าง 2 อัตรา สมัคร 11 คน
 57. หลักสูตรและการสอน ว่าง 1 อัตรา สมัคร 2 คน
 58. การศึกษาพิเศษ ว่าง 4 อัตรา สมัคร 87 คน
 59. กายภาพบำบัด ว่าง 10 อัตรา สมัคร 8 คน
 60. กิจกรรมบำบัด ว่าง 6 อัตรา สมัคร 3
 61. และจิตวิทยาคลินิก ว่าง 1 อัตรา สมัคร 1 คน

ที่มา มติชน ออนไลน์