ข้าราชการ ครูผู้ช่วย สอบครู

ก.ค.ศ. เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย รับ ป.ตรี ทุกสาขา ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

Home / ข่าวการศึกษา / ก.ค.ศ. เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย รับ ป.ตรี ทุกสาขา ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

ข่าวดีสำหรับคนที่อยากจะเป็นครูมาแล้ว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ออกมาเปิดเผยว่า หลังจากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. เสนอ เกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบเข้าบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคคลทางการศึกษา ในตำแหน่งครูผู้ช่วย มีรายละเอียดดังนี้

ใครอยากเป็นครูผู้ช่วยห้ามพลาด!!

โดยอนุมัติให้ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย จากเดิมที่เคยกำหนดไว้ว่า “ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่ทางคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน” ซึ่งจะทำการกำหนดใหม่เป็น “ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูก็สามารถสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้าบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคคลทางการศึกษาได้” ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาสามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ตามความต้องการได้อย่างเหมาะสม

นพ.ธีระเกียรติ ยังกล่าวต่ออีกว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งจะใช้สำหรับสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 ที่จะประกาศรับสมัครวันที่ 21-29 มีนาคม 2560 โดยปรับปรุงในประเด็นที่ เกี่ยวข้องจากการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง ไว้ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครจากเดิมที่กำหนดไว้ว่า “ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามาตรฐานตำแหน่งครบถ้วนในวันที่สมัคร” และจะเปลี่ยนใหม่เป็น “ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย” รวมถึงกำหนด การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งครั้งแรก ให้ใช้ประกาศขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ที่ประกาศผลการสอบแข่งขันไว้ โดยกำหนดวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 10 วัน นับแต่วันประกาศผลการสอบแข่งขัน

เริ่มประกาศรับสมัครในวันที่ 21 มีนาคม 2560 โดยสาขาที่ยังมีความต้องการจำนวนมากคือ สาขาด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ดังนั้นหากใครมีความรู้ความสามารถก็ขอให้มาสมัคร เพราะเราอยากได้คนเก่งมาเป็นครู เมื่อสอบแล้ว ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการเพื่อให้ได้ใบอนุญาตฯ ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนคุรุสภาต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง