คุรุสภา วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตร์ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาติ

คุรุสภา ประกาศรายชื่อ 24 มหาวิทยาลัย ที่ได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

Home / ข่าวการศึกษา / คุรุสภา ประกาศรายชื่อ 24 มหาวิทยาลัย ที่ได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางเว็บไซต์คุรุสภา (www.ksp.or.th) ได้ประกาศ รายชื่อมหาวิทยาลัยที่รับใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว และ รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ให้มารับใบประกอบวิชาชีพครูได้เลย สามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตที่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย (ยื่นผ่านทาง KSP Bundit)

สถาบันที่ได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ผู้สำเร็จหลักสูตร 5 ปี ที่ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านมหาวิทยาลัยไว้แล้ว สามารถพิมพ์ “สถานะการขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพ” จาก เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th นำไปเป็นหลักฐานการสมัครสอบครูผู้ช่วยได้ โดยไม่ต้องมาขอรับฉบับจริงจากคุรุสภาพ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยที่รับใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว

สามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตที่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย (ยื่นผ่านทาง KSP Bundit)

 1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (รอบที่ 1)
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (รอบที่ 1)
 6. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 11. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 13. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 14. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 15. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 16. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยที่ให้มารับใบประกอบวิชาชีพครูได้เลย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยที่ให้มารับใบประกอบวิชาชีพครูได้เลย

(ยื่นผ่านทาง KSP Bundit)

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (รอบที่ 2)
 5. มหาวิทยาลัยพะเยา
 6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (รอบที่2)

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.ksp.or.th

2. เข้าเมนู “ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (KSP Bundit)” ksp.or.th/ksp2013/service3

3. กรอก หมายเลขบัตรประชาชน

ขั้นตอนการตรวจสอบ สถานะการขอใบอนุญาตฯ

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะใบวิชาชีพครู

ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ไปที่ www.ksp.or.th/ksp2013/service

ประเภทวิชาชีพทางการศึกษา

 • ครู
 • ผู้บริหารการศึกษา
 • ผู้บริหารสถานศึกษา
 • ศึกษานิเทศก์

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน

ข้อมูลที่ต้องการค้นหา

 • ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
 • ขออนุญาตประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาต
 • ต่ออายุใบอนุญาต

บริการอื่นๆ ใน “คุรุสภา : สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา”

Check Foreign License
ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน
-ตรวจสอบการเทียบโอน/ทดสอบ/อบรมความรู้
-ตรวจสอบคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง
-ตรวจสอบหนังสือตีกลับ
-ตรวจสอบการ upload file ต่ออายุฯ มีปัญหา

สำหรับคนที่อยากเรียนครู ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.ksp.or.th

บทความที่เกี่ยวข้อง