นิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 38

งาน Study in Japan Fair นิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 38 ฟรี

ใครอยากไปเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น ยกมือขึ้น !! แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นแบบครบวงจร ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-17.00 น. ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (ติดกับศูนย์การค้า MBK Center)
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ระดับมัธยมศึกษา ญี่ปุ่น

เปิดรับสมัคร โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ระดับมัธยมศึกษา ประเทศญี่ปุ่น (MJES รุ่น 14)

วิชาที่สอบ ได้แก่ ความสามารถทางภาษา สอบภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าระดับ N4-N5 หรือภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไทยและปญี่ปุ่น โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
นิทรรศการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 36 - STUDY IN JAPAN FAIR2017

นิทรรศการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 36 – STUDY IN JAPAN FAIR2017

นิทรรศการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 36 - STUDY IN JAPAN FAIR2017 - อยากเรียนต่อประเทศญี่ปุ่นควรเริ่มต้นเตรียมตัวอย่างไร สาขาน่าเรียนและน่าสนใจในประเทศญี่ปุ่นพร้อมทุนการศึกษา ทุนก่อน และหลังไปญี่ปุ่น