Blendata จับมือ ม.ธรรมศาสตร์ มุ่งยกระดับการศึกษาไทย ด้าน Big Data และ AI

Blendata จับมือ ม.ธรรมศาสตร์ มุ่งยกระดับการศึกษาไทย ด้าน Big Data และ AI สู่ความยั่งยืนยุคดิจิทัล ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงจากภาคธุรกิจ
4 ทักษะสำคัญที่ต้องมี นักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์

4 ทักษะสำคัญที่ต้องมี นักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ – รองรับยุค Big Data

4 ทักษะสำคัญที่ต้องมี นักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ถึงแม้ว่าหลาย ๆ คนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่ออาชีพนี้มาก่อน หรือเคยได้ยินมาบ้างแล้ว แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าอาชีพนี้จะต้องทำงานแบบไหน มาหาคำตอบไปพร้อม ๆ กันเลยค่ะ