BMAT

อยากเป็นแพทย์ต้องรู้ทัน การสอบ BMAT – กำหนดการสอบ ปีการศึกษา 2562

ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็มีข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับการสอบ และเนื้อหาที่ออกสอบของ BMAT หรือ BioMedical Admission Test มาให้น้อง ๆ ได้ศึกษากันด้วยค่ะ
ม.เทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ TCAS รอบที่ 1

ม.เทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษารอบที่ 1 Portfolio ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562 ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี