EDUCA 2019

“โคเวสโตร” สานต่อ สร้างครูต้นแบบ ส่งต่อแนวคิด “สำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ในงาน EDUCA 2019

บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด จับมือกับ EDUCA ส่งต่อแนวคิดเรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา ในบริบทของหน้าที่พลเมืองโลก
EDUCA 2019

depa จับมือ สจล. ติดอาวุธเรื่อง Coding ครูทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมเวิร์คชอป – EDUCA 2019

depa จับมือ สจล. ติดอาวุธเรื่อง Coding ครูทั่วประเทศ ผ่านงาน มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู หรือ EDUCA 2019
EDUCA 2019

EDUCA ระดมพลังภาครัฐ – เอกชน ปลุกการศึกษาไทย สร้างโรงเรียนแนวคิด SLC ตอบโจทย์โลกอนาคต

นับเป็นปีที่ 12 แล้วของการจัดงาน มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (EDUCA) ซึ่งสามารถยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงการตอบรับจากครูทั่วประเทศอย่างล้นหลาม
EDUCA 2019

ปิโก สานต่อการพัฒนาวิชาชีพครู EDUCA 2019 สร้างความร่วมมือรวมพลัง ยกระดับการศึกษาไทย

บมจ.ปิโก (ไทยแลนด์) ไม่หยุดเสริมแกร่งครูไทย จัดงาน “มหกรรม ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู” หรือ “EDUCA” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ชูแนวคิด “พลังของชุมชนแห่งการเรียนรู้” หวังกระตุ้นทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาไทยให้มีคุณภาพ
12 ปี EDUCA บนเส้นทางพัฒนาวิชาชีพครู

12 ปี EDUCA บนเส้นทางพัฒนาวิชาชีพครู เดินหน้าต่อเพื่อสร้างคุณภาพการศึกษาไทยที่ยั่งยืน

12 ปี เป็นระยะเวลาการเดินทางของงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (EDUCA) ที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จและก้าวมาเป็น “ผู้นำ” ของงานด้านการศึกษาระดับประเทศ
5 เหตุผลที่ครูไทยห้ามพลาด งานประชุมนานาชาติด้านการศึกษา

เปิด 5 เหตุผลที่ครูไทยห้ามพลาด! งานประชุมนานาชาติด้านการศึกษา 16 – 18 ต.ค. 62

5 เหตุผลที่ครูไทยห้ามพลาด งานประชุมนานาชาติด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับครูที่ต้องอัปเดตองค์ความรู้และทักษะใหม่ ๆ ตลอดเวลา
School as Learning Community

EDUCA จุดประกายโรงเรียนแนวคิด SLC ตั้งเป้าสร้างคุณภาพ โอกาสที่เท่าเทียมแก่นักเรียนทุกคน

โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ : SLC ถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ของไทย โดยแนวคิดนี้ ได้ขยายเครือข่ายจากญี่ปุ่นไปสู่ เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน สิงคโปร์ ฯลฯ